Michaël

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Bron
  2. 2. Voetnoot

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Michaël

  Michaël is een aartsengel die optreedt ten behoeve van het volk Israël. Zijn naam betekent ‘Wie is als God?’[1]. Michaël en Gabriël ('man Gods') zijn de enige engelen van God die in de Schrift bij name genoemd worden. Michaël wordt genoemd in Judas 1:9; Dan. 10:13, 21; 12:1; Opb. 12:7.

  Michaël redetwistte met de duivel over het lichaam van Mozes.

  Jds 1:9 De aartsengel Michael echter durfde, toen hij met de duivel redeneerde en redetwistte over het lichaam van Mozes, geen oordeel van lastering tegen hem uitbrengen, maar zei: Moge de Heer u bestraffen!
  (TELOS)

  In Daniël wordt hij aangeduid als 'een van de eerste vorsten' (Dan. 10:13), 'uw vorst' (Dan. 10:21), 'die grote vorst, die voor de kinderen van uw volk staat’ (Dan. 12:1). Hij ging om een andere engel bij te staan die met een boodschap was gezonden naar Daniël, maar die eenentwintig dagen was tegengehouden door de vorst van het koninkrijk van Perzië (een gevallen engel, die optrad voor het koninkrijk van Perzië, zoals Michael een vorst was voor de kinderen van Israël).

  Ook in de toekomst zal Michaël optreden ten behoeve van Israël.

  Da 12:1  In die tijd zal Michaël opstaan, de grote vorst, hij die uw volksgenoten bijstaat. Het zal een benauwde tijd zijn, zoals er niet geweest is sinds er een volk is geweest tot op die tijd. In die tijd zal uw volk ontkomen: ieder die gevonden wordt, opgeschreven in het boek.
  (HSV)

  Michaël en zijn engelen zullen strijden tegen Satan en zijn engelen, en zij zullen zegevieren. Satan zal uitgeworpen worden uit dat deel van de hemel waar hij nu nog toegang heeft (Job. 1:6; 2:1).

  Opb 12:7 En er kwam oorlog in de hemel: Michael en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak, en de draak voerde oorlog en zijn engelen;
  Opb 12:8 en hij was niet sterk genoeg, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden.
  (TELOS)

  Bron

  A New and Concise Bible Dictionary (George Morris, 1899) s.v. Michael the Archangel. Hieruit is op 28 dec. 2012 tekst genomen, vertaald en verwerkt.

  Voetnoot

  1. ↑ Zo S.J. van Ronkel, Woordenboek der eigennamen (Groningen: M. Smit, 1835) s.v. Michaël. 

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.