Mirjam

Van $1

  Inhoudsopgave
  Geen koppen

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Mirjam

  Mirjam was een zuster van Mozes en Aäron

  Zij was een dochter van Amram en Jochebed uit de stam Levi. Haar naam betekent ‘bitterheid’. Zij was de oudere zus van Mozes en Aäron.

  Na de uittocht uit Egypte leidde zij een vrouwenrei die Gods machtige verlossing van Israël bezong (Ex 15:20}. Zij werd een "profetes" genoemd.

  Later stond zij op tegen Mozes en werd daarom door God plotseling gestraft met melaatsheid, maar op de voorbede van Mozes was zij na zeven dagen hersteld.

  Volgens de joodse (buitenbijbelse) overlevering werd Mirjam de vrouw van Hur (Ex. 17 :10; 24 :14).

  Mirjam stierf in Kades (Num. 20:1).

   
   

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.