Moré

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Bronnen
  2. 2. Voetnoot

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Mor%C3%A9

  Moré (Hebr. Moreh) is een naam die in de Bijbel verwijst naar

  1)   de terebint Moré bij Sichem, waar Abraham zijn tent opsloeg, toen hij voor het eerst Kanaän binnenkwam (Gen. 12:6; Deut. 11:30)

  2)   de heuvel Moré in de vallei van Jizreël, waar de Midianieten hun kamp hadden, toen Gideon hen aanviel (Richt. 7:1)

  De naam komt drie maal in de Bijbel voor en betekent volgens sommigen “leraar", van het werkwoord jaroh, ‘leren, onderwijzen’; doch anderen menen, dat het de naam van een Kanaäniet is, aan wie de boom toebehoorde; men vergelijke Mamré, dat ook naar een persoon is vernoemd[1].

  Bronnen

  S.J. van Ronkel, Woordenboek der eigennamen (Groningen: M. Smit, 1835) s.v. Moré. Hieruit is op 3 jan. 2012 tekst genomen en verwerkt. Van Ronkel was destijds hoofdonderwijzer aan een Joodse school en beëedigd vertaler.

  Hebreeuws-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.

  Voetnoot

  S.J. van Ronkel, aangehaald werk, s.v. Moré. 

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.