Nationale Synode

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Meer informatie
  2. 2. Voetnoten

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:

  https://christipedia.miraheze.org/wi...tionale_Synode

  De Nationale Synode is een informele landelijke eucumenische vergadering van kerken en geloofsgemeenschappen die op 10 en 11 december 2010 in Dordrecht voor het eerst plaatsvond. Christenen uit verschillende kerkgenootschappen kwamen er bijeen om een eensgezind getuigenis af te leggen aan het Nederlandse volk. De Nationale Synode van 2010 had geen formele status. De stuurgroep spreekt van een 'protestants forum'. 

  De naam Nationale Synode en de plaats van vergaderen verwijzen naar de laatste Nationale Synode die bijna vier eeuwen eerder was gehouden van 1618-1619 te Dordrecht (de Synode van Dordecht). 

  De Nationale Synode wordt georganiseerd door de Stichting Nationale Synode, die zich richt op het versterken van de onderlinge verbondenheid van christenen. 

  Het doel van de Nationale Synode is "het bevorderen van het onderlinge geloofsgesprek om te komen tot een eensgezind getuigenis waarin christenen uitdrukking geven aan wat hen samenbindt in de levende God, Vader, Zoon en Heilige Geest. De Nationale Synode wil bovendien naar de Nederlandse samenleving die haar doel en samenhang steeds meer lijkt te verliezen, een getuigenis laten uitgaan: kijk, dit is waar wij christenen samen voor staan!" "Het belangrijkste doel van de Nationale Synode is om als kerken en geloofsgemeenschappen, gezamenlijk op zoek te gaan naar overeenkomsten."[1] 

  Initiaftiefnemer en predikant G. De Fijter hoopt (anno 2010) voorts dat in 2018/2019, bij de 400-jarige herdenking van de Nationale Synode van Dordrecht (1618-1619), de deelnemende kerken dan mét mandaat in een echte nationale synode besluiten kunnen nemen[2].

  In 2010 deden in totaal 52 geloofsgemeenschappen mee aan de kerkvergadering. Vertegenwoordigers van de Rooms-Katholieke kerk waren als waarnemer aanwezig. De Hersteld Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken hersteld, de Gereformeerde Gemeenten, de Gereformeerde Gemeenten in Nederland en de Oud Gereformeerde Gemeenten stuurden geen afvaardiging. Ook de Vereniging van Vrijzinnig Protestanten en het Remonstrants Broederschap bleven weg. 

  De eerstvolgende synode staat voor 2013 gepland. Het centrale thema is dan of het nog van deze tijd is dat met name de protestante kerk is verdeeld in tal van geloofsrichtingen.

  Meer informatie

  Website van de Nationalise Synode: www.nationalesynode.nl

  Art. Nationale Synode (2010) op Wikipedia.nl

  Voetnoten

  1. ↑ Citaten ontleend aan de website van de Nationale Synode, 19 aug. 2011.
  2. ↑ Stuurgroep hoopt op echte synode in 2018/2019, nieuwsbericht op RD.nl, 29 jan. 2010.

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.