Nazareth

Van $1

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Nazareth

  Nazareth is een stad(je) in het noorden van Israel, gelegen ten zuid-oosten van de stad Haifa. 

  reference to undefined name 'google' Exception of type 'MindTouch.Deki.Script.Runtime.DekiScriptUndefinedNameException' was thrown. (click for details)

  (De kaart kan met de muisaanwijzer worden gesleept)

  Bijbelse context

  In Math 2: lezen we: "(22) Maar als hij hoorde, dat Archelaüs in Judea koning was, in de plaats van zijn vader Herodes, vreesde hij daarheen te gaan; maar door Goddelijke openbaring vermaand in den droom, is hij vertrokken in de delen van Galilea. (23) En daar gekomen zijnde, nam hij zijn woonplaats in de stad, genaamd Nazareth; opdat vervuld zou worden, wat door de profeten gezegd is, dat Hij Nazarener zal geheten worden."[1]

  Vermoedelijk heeft Jezus Christus zijn verdere jeugd in dit stadje gewoond. Vermoedelijk is Jozef naar Nazareth getrokken omdat het in de buurt ligt (loopafstand van ongeveer 1 uur) van Tzipopori[2], een stad waar de Romeinse overheersing veel aan heeft verbouwd zodat hier voldoende werk was.

  Aan het begin van zijn optreden vertrekt Jezus uit Nazareth, om in Kapernaüm te gaan wonen. (Math 4:13 -En Nazareth verlaten hebbende, is komen wonen te Kapernaum, gelegen aan de zee, in de landpale van Zebulon en Nafthali; [3])

  In Jezus verdere leven speelt Nazareth geen bijzonder grote rol. Op een enkele verwijzing na komen we alleen nog de geschiedenis tegen dat men Jezus van het leven wil beroven na een toespraak in de synagoge. (zie Lukas 4. )

  Huidige Nazareth

  Tegenwoordig is Nazareth uitgegroeid tot stad van 65.000 inwoners. De grote meerderheid van de bevolking is Moslim. De joodse bevolking heeft zich teruggetrokken in de hoger gelegen voorstad Nazareth-Illit.

  De stad leeft vooral van toerisme. Er verschillende bekende plaatsen te bezoeken zoals de Basilica of Annunciation (Dat is plaats waar volgens de overlevering in de Rooms Katholieke Kerk de engel aan Maria verscheen) en Mount Precipice. Vanaf deze berg zou men - volgens de overleveringen - Jezus naar beneden hebben willen duwen.

  Mount Precipice - Nazareth.png
  Nazareth gezien vanaf Mount Precipice (December 2009)

  Mount Precipice - Vallei van Yisrael.png
  Uitzicht op vallei van Yisrael vanaf Mount Precipice (December 2009)

  Mount Precipice - Mount Tabor.png
  Berg Tabor (met de stad Daburiya) vanaf Mount Precipice (December 2009)

  Mount Precipice - Nazareth Illit.png
  Nazareth en Nazareth Illit (rechtsboven) vanaf Mount Precipice (December 2009)

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.