Nederlands Gereformeerde Kerken

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Meer informatie
  2. 2. Bronnen

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wi...e_Kerken_(NGK)

  De Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) zijn een Nederlands orthodox-gereformeerd kerkverband dat 93 kerken omvat met ruim 32.000 leden, van wie 21.000 belijdende leden en 83 dienstdoende predikanten (2010). Het fundament van de kerk is de Bijbel (Gods Woord), de belijdenissen van de oude Christelijke kerk van alle eeuwen en de Drie formulieren van Enigheid.

  Het kerkverband kent twaalf regio's (classes). De generale synode wordt Landelijke Vergadering genoemd.

  De NGK zijn in 1969 door afscheiding ontstaan uit de Vrijgemaakte Kerken.

  De NGK hebben de kerkelijke ambten opengesteld voor vrouwen (vrouw in het ambt). 

  In 2008 nam de kerkenraad van de Ngk te Utrecht het 'principebesluit' om de ambten van ouderling en diaken 'in principe' open te stellen voor "in een monogame relatie levende" homoseksuelen (homoseksueel in het ambt).

  De NGK staat dichtbij de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de Christelijke Gereformeerde Kerken.

  Meer informatie

  Offiële website van de Nederlandse Gereformeerde Kerken: www.NGK.nl

  Bronnen

  Offiële website van de Nederlandse Gereformeerde Kerken: www.NGK.nl

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.