Nehemia (bijbelboek)

Van $1

    Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
    laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
     
    https://christipedia.miraheze.org/wi...a_(bijbelboek)

    Nehemia is de naam van een boek in het Oude Testament, het eerste deel van de Bijbel. Het beschrijft de herbouw van de muren en poorten van de verwoeste stad Jeruzalem, alsook herstel van het teruggekeerde volk. 

    De boeken Ezra en Nehemia beschrijven de terugkeer van een overblijfsel uit de ballingschap in Babel naar Juda en Jeruzalem, hun arbeid en wederwaardigheden in hun historische thuisland. Ezra beschrijft de herbouw van het altaar en de tempel. Nehemia beschrijft de herbouw van de muur rond Jeruzalem. 

    Geschiedkundige achtergrond

    De boeken Ezra en Nehemia gaan over een periode van meer dan 100 jaar, te beginnen bij het edict van Kores, die de Joodse ballingen toestemming gaf terug te keren naar hun land (539 v. Chr.) tot aan het 2e verblijf van Nehemia in Jeruzalem (ca.  433 v. Chr.)

    Nehemia beschrijft een periode uit de geschiedenis van Israël, waarover uit andere bronnen niet veel bekend is. Het speelt zich af in de periode van 445 tot ca. 425 v. Chr. Latere geschiedschrijving van Israël vinden we niet in de oudtestamentische canon.

    Het boek speelt in de tijd van het Perzische wereldrijk. Veel Joden zijn al teruggekeerd naar hun land en ook de tempel is herbouwd. Helaas zijn de muren van Jeruzalem, die de inwoners bescherming moeten geven nog nooit opnieuw opgebouwd. Door de tegenwerking van buurvolken en door wantrouwen van de Perzische koningen is dit werk nooit ter hand genomen. In het 20 ste jaar van Artachsasta (445 v. Chr.) vertrekt Nehemia met toestemming van de koning naar Jeruzalem om de herbouw ter hand te nemen. Waarschijnlijk verwachtte Artachsasta op deze manier een bruggenhoofd te vormen tegen de groeiende invloed van het Griekse rijk.

    Juda ten tijde van Nehemia.jpg

    Kaart[2]: Juda ten tijde van Nehemia, 5e eeuw v.Chr.  
     

    Auteur en datering

    Volgens de Joodse traditie zou Ezra de schrijver zijn van zowel Ezra als Nehemia. Er zijn hiervoor geen keiharde bewijzen aan te voeren. In ieder geval heeft de auteur beschikt over aantekeningen van Nehemia zelf, getuige de gedeelten die geschreven zijn in de ik-persoon. 

    Er zijn geen aanwijzingen dat het boek veel later na de herbouw zijn geschreven.

    Sleutelgedachten en boodschap

    Sleutelwoorden van dit boek zijn "gebed" en "werken."

    Sleutelteksten: Nehemia 1:4 en 6:3.

    Boodschap van het boek: Succesvolle arbeid voor God wordt geboren uit gebed, en gaat gepaard met hard werken, lijden en vervolging. Maar, als het een werk van God is, is het niet te keren. Het boek bevat belangrijke leiderschapslessen. Enkele onontbeerijke kenmerken van geestelijk leiderschap zijn: een intens gebedsleven, volledige inzet, onbaatzuchtigheid, oog voor sociale gerechtigheide en geestelijke zaken.

    Overzicht en indeling

    Het boek Nehemia kan men als volgt indelen. Een tweedeling: 

    I.  Neh. 1:1-7:72. Het herstel van muren en poorten van Jeruzalem.
    II. Neh. 8:1-13:31. Het herstel van het Joodse volk. 

    Een vierdeling: 

    I.   Neh. 1-2:10. De gebeurtenissen die leidden tot Nehemia's aanstelling als goeverneur van Juda.
    II.  Neh. 2:11-6:19. De herbouw van de muur, ondanks felle tegenstand.
    III. Neh. 7-12. Nehemia's wijze organisatie en zijn voorbereiding voor zijn terugkeer naar Babylon.
    IV. Neh. 13. Hervormingen die plaats vinden na Nehemia's terugkeer uit Babylon.

    Een samenvatting per hoofdstuk:

    Neh. 1   Nehemia bedrijft rouw over de toestand van Jeruzalem en Judea. 
    Neh. 2   Nehemia krijgt van de koning verlof en komt in Jeruzalem
    Neh. 3   Namen van de bouwers van Jeruzalems muren
    Neh. 4   De Joden gesmaad. De aanslag van de vijanden door waakzaamheid verijdeld
    Neh. 5   Nehemia verlost het volk van de last van woeker en panden
    Neh. 6   Jeruzalems muur voltooid. De vijanden trachten Nehemia bang te maken.
    Neh. 7   Optelling van de geslachten
    Neh. 8   Het wetboek van God gelezen. Het feest de Loofhutten gevierd.
    Neh. 9   Gebed en belijdenis der Levieten aangaande Gods weg met het hardnekkige volk Israël
    Neh. 10 Verbond gemaakt met God
    Neh. 11 De bewoners van Jeruzalem en van Judea.
    Neh. 12 Opnoeming van de priesters en levieten. Inwijding van Jeruzalems muren.
    Neh. 13 Nehemia hervormt opnieuw. 

    De koren op de stadsmuren

    Tijdens de inwijding van de muren van Jeruzalem gaan twee zangkoren over de muren. Hun routes worden hieronder aangeduid.

    Jeruzalem_Poorten_Nehemia12.jpg
    Plattegrond[1]: De beide koren, aangeduid door de kleuren oranje en groen, op Jeruzalems poorten. 
    (Klik op de plattegrond om deze te vergroten)

    Toepassing

    De boeken Ezra en Nehemia bevatten lessen voor ons gelovigen. Ezra beschrijft de herbouw van het altaar en de tempel. Toegepast op ons: de terugkeer naar de kern, de oorspronkelijke bijbelse aanbidding (altaar) en de gemeente van God. In het Nieuwe Testament is de gemeente de tempel van God.

    Nehemia beschrijft de herbouw van Jeruzalems muur en poorten. Dat laat ons zien dat, om God te dienen op de plaats waar Hij woont, noodzakelijk zijn: bescherming, bewaring en afzondering ten opzichte van de wereld. 

    Lied 'Zoals Nehemia' 

    Elly en Rikkert Zuiderveld hebben een lied gemaakt over de herbouw van Jeruzalem, Zoals Nehemia:

    Get Adobe Flash player


    Zoals Nehemia, lied van Elly en Rikkert Zuiderveld; videofilmpje van Esther Haaisma, 2008. Duur: 2 minuten. Bron: Youtube.com.

    Meer weten

    Artikelen

    J.N. Darby, Nehemia, uit: Synopsis van de Bijbel, deel 2. Pagina's: 4. Oude Sporen, 2010. Download (pdf-bestand) van OudeSporen.nl. Ook te verkrijgen in een uitgave van Uit het Woord der Waarheid. Pagina's: 6. Download (pdf-formaat) van DeBijbelVoorJou.nl.
    Artikelen over delen / onderwerpen van het boek Nehemia, zie OudeSporen.nl

    Boeken
    W. Kelly, Lezingen over de boeken Ezra en Nehemia. Winschoten: H.L. Heijkoop, zonder jaar. Pagina's: 49. 
    H. Rossier,
    Beschouwingen over het boek Nehemia. Pagina's: 73. Oude Sporen, 2009. Oorspronkelijk verschenen in het Frans, 1912-1913. Download (pdf-bestand) van OudeSporen.nl
    M.G. de Koning, Ezra en Nehemia; toegelicht en toegepast. Uitgeverij Johannes Multimedia, 2013. Pagina's: 326. Download (pdf-bestand, epub-bestand) van OudeSporen.nl

    Lezingen
    M.G. de Koning, De terugkeer uit Babel. Lezingen 5 t/m 8, deze gaan over Nehemia. Download (mp3-bestanden) van OudeSporen.nl. 
    Jacques Brunt, Het Bijbelboek Nehemia. Dertien lezingen, over elk hoofdstuk één, gehouden te Alblasserdam, 2012-2013. Te beluisteren of te downloaden via
    GroeienInGeloof.nl
    Cor Bruins, Nehemia 1. Drie lezingen op DeBijbelVoorJou.nl

    Voetnoten

    1. ↑ Plattegrond door Harry Springer, 5 november 2011. Dit is een afgeleide van de plattegrond in Jan-Paul Spoor, De herbouw van de muren en poorten van Jeruzalem, artikel op OudeSporen.nl, 2010, bestandsformaat pdf. 
    2. ↑ Kaart ontleend van Zaine Ridling (red.), Bible Atlas. Access Foundation. De gebruiksvergunning is: attribution, non-commercial.    

    Labels: (Bewerk labels)
    • Geen labels
    BestandGrootteDatumToegevoegd door 
     Jeruzalem_Poorten_Nehemia12.jpg
    Bronnen: Jan-Paul Spoor, Harry Springer
    107.21 kB23:30, 5 nov 2011Kees LangeveldActies
    Reacties (0)
    U moet inloggen om een reactie te geven.

     
    Powered by MindTouch Core
    Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
    Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.