Nikópolis

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Bronnen
  2. 2. Voetnoot

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie tijdelijk worden bekeken en verder worden bewerkt op:

  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Nikópolis

  Nikópolis, ook gespeld Nicopolis, is de naam van verschillende Griekse steden in de klassieke oudheid.

  De Griekse naam Nikópolis (klemtoon op de tweede lettergreep) is samengesteld uit Nikos = zege, overwinning, en polis = stad, en betekent ‘zegestad’, ‘stad van de overwinning’De naam komt in de Bijbel op één plaats voor, Tit. 3:12. 

  De steden genaamd Nikópolis waren steden gesticht of hernoemd ter herinnering aan Romeinse overwinningen. Er waren veel steden met deze naam: in Armenië, Pontus, Cilicië, Epirus, Thracië. 

  De apostel Paulus verwijst naar een dusgenaamde stad in zijn brief aan Titus:

  Tit 3:12 Wanneer ik Artemas of Tychicus tot je zend, beijver je dan tot mij te komen in Nikópolis, want ik heb besloten daar te overwinteren. (TELOS)

  Welke stad Nikopolis hier bedoeld is, is niet met zekerheid uit te maken. Titus was op Kreta. Sommigen plaatsen de stad in Epirus[1], anderen in Thracië, nog anderen in Cilicië.

  Nikópolis in Epirus, een landstreek in het oosten van Griekenland, was gesticht in 31 v.Chr. door Octavianus na zijn overwinning op Marcus Antonius en Cleopatra VII in Actium. De bewoners van het gebied rond deze stad en de bewoners van het naburige eiland Lefkada waren niet gelukkig met de bouw ervan. Zij werden verplicht naar de stad te verhuizen, en om te voorkomen dat zij terugkeerden naar hun oorspronkelijke woonplaats werd die met de grond gelijk gemaakt. De stad is tegenwoordig een ruïne.

  Bronnen

  Nicopolis (Epirus), lemma op Wikipedia.nl, geraadpleegd 26 dec. 2015.

  Grieks-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.

  Voetnoot

  1. ↑ Zo Elseviers Encyclopedie van de Bijbel. Amsterdam, Brussel: Elsevier, 1960. Zo ook de Nederlandse en Duitse lexica in de Online Bible (uitgave van Importantia)

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.