Onlusten

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Voetnoot

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Onlusten

  Onlusten zijn oproeren, rellen, woelingen, troebelen, ongeregeldheden. Ze zijn een deel van het begin van de toekomstige weeën, de rampspoeden die als geboorteweeën voorafgaan aan de nieuwe wereldorde van de Heer Jezus Christus.

  Mr 13:7 Wanneer u nu zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen, wordt niet verschrikt, want het moet gebeuren, maar het is nog niet het einde;
  Mr 13:8 want volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk. Er zullen aardbevingen zijn in verschillende plaatsen; en er zullen hongersnoden en onlusten zijn. Deze dingen zijn een begin van de weeen.
  (TELOS)

  'SIN, not SKIN, is the problem'

  Onlusten zijn van alle tijden. In het najaar van 2014 braken in de Verenigde Staten in meerdere plaatsen onlusten en rellen uit, nadat een blanke politieman was vrijgesproken die in de stad Ferguson een zwarte jongen van 18 jaar had doodgeschoten. De onderzoeksjury oordeelde dat de agent geen misdaad had gepleegd.  

  De Amerikaanse zwarte voetballer Benjamin Watson wees op de kern van het probleem. De kern is niet SKIN (Engels voor huid), maar SIN (zonde).

  "... uiteindelijk is het probleem niet een huidprobleem, het is een zondeprobleem. ZONDE is de reden dat we rebelleren tegen gezag. ZONDE is de reden dat we misbruik maken van ons gezag. ZONDE is de reden dat we racistisch zijn, bevooroordeeld en liegen om ons in te dekken. ZONDE is de reden dat we rellen schoppen, plunderen en branden. MAAR IK BEN BEMOEDIGD omdat God een oplossing voor de zonde heeft gegeven door zijn zoon Jezus en daarmee een veranderd hart en gemoed. Een dat in staat is voorbij het uiterlijk te kijken en te zien wat echt belangrijk is in ieder mens. De remedie voor de ... tragedies is geen onderwijs of blootstelling. Het is het Evangelie. Dus uiteindelijk ben ik bemoedigd omdat het Evangelie de mensheid hoop geeft."[2] 

   

  Het Griekse woord in Marc. 13:8 is ταραχη, tara’che. Het komt slechts 2x in het Nieuwe Testament voor. In de Latijnse Vulgaatvertaling, Ethiopische versies en sommige moderne bijbelvertalingen zijn de woorden 'en onlusten' weggelaten. 

  De andere plaats waar tarache voorkomt is, is Joh. 5:4, waar het door ‘beweging’ is vertaald. 

  Joh 5:4 Want een engel van de Heer daalde op zekere tijden neer in de vijver en bracht het water in beweging; wie dan het eerst daarin daalde na de beweging van het water, werd gezond, aan welke ziekte hij ook leed. (TELOS)

  De betekenissen van tarache zijn[1]: 1. verstoring van de gewone gang van zaken; 2. fig. verlegenheid, verontrusting; 3. oproer, opschudding, opruiing

  Te denken valt dus aan onlusten, ongeregeldheden, ordeverstoringen, oproeren, verwarringen, burgeroorlog. Volgens de verklaring van Patrick, Polus en Wels gaat het om ‘allerhande van openbare opschuddingen, verraderyen, moorderyen’.

  Niet alleen de maatschappelijke orde, maar ook de natuur raakt in die toekomende dagen ontregeld, van slag, gezien de aardbevingen op diverse plaatsen (Mr. 13:8), terwijl voedseltekorten en hongersnoden (Mr. 13:8) allicht bijdragen aan de onlusten.

  De woorden van de Heer Jezus doen denken aan een Schriftplaats in het boek van de profeet Jesaja. In een profetie over Egypte zegt God door de mond van Jesaja:

  Jes 19:2 Want Ik zal de Egyptenaren tegen de Egyptenaren verwarren, dat zij zullen strijden een iegelijk tegen zijn broeder, en een iegelijk tegen zijn naaste, stad tegen stad, koninkrijk tegen koninkrijk. (SV)
  Jes 19:2 Dan zal Ik Egyptenaren ophitsen tegen Egyptenaren, zodat zij zullen strijden, eenieder tegen zijn broeder, en eenieder tegen zijn naaste, stad tegen stad, koninkrijk tegen koninkrijk. (HSV)

  Onlusten, oorlogen, geruchten van oorlogen, conflicten, spanningen tussen staten en volken, aardbevingen, hongersnoden vormen het begin van de weeën. De weeën van een barende vrouw zijn eerst gering, maar allerzwaarst als de verlossing nabij is. 

  Al loopt het de wereld uit de hand, God houdt alles in de hand. 

  Voetnoot

  1. ↑ Aldus het Grieks-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.

  2. ↑ De woorden van Benjamin Watson zijn te vinden op zijn Facebook-pagina en dateren van 26 november 2014.

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.