Paddan-Aram

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Voetnoten

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:

  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Paddan-Aram

  Paddan-Aram is het gebied rondom Haran in het noorden van Mesopotamië, tussen de rivieren de Eufraat en de Tirgris, in het grensgebied van het huidige Turkije en Syrië. Paddan-Aram wordt kortweg Paddan genoemd in Gen. 48:7, alleen in deze Schriftplaats.

  Paddan-Aram betekent “het veld van Aram; het vlakke land van Aram; hoge vlakte”: een vlakke streek in tegenstelling tot noordelijk en noord-oostelijke bergachtige streken van het Tweestromenland. Vandaar de uitdrukking “het veld van Syrie” in: 

  Hos 12:12 Jakob vlood toch [naar] het veld van Syrië, en Israël diende om een vrouw, en hoedde om een vrouw.
  (SV)

  Paddan-Aram wordt meermalen genoemd in het Oude Testament. Abraham zond naar Paddan-Aram om voor zijn zoon Isaäk een vrouw te zoeken uit de tak van de familie die daar leefde. 

  Ge 25:20 En Izak was veertig jaren oud, als hij Rebekka, de dochter van Bethuel, den Syriër, uit Paddan-aram, de zuster van Laban, den Syriër, zich ter vrouw nam.
  (SV)

  Abraham_migratieroute_(Access_Foundation).jpg

  Kaart: Route van Abrahams migratie via Paddan-Aram[1].

  Jakob vluchtte later voor zijn broer Esau naar zijn oom Laban in Paddan-Aram.

  Ge 28:5 Alzo zond Izak Jakob weg, dat hij toog naar Paddan-aram, tot Laban, den zoon van Bethuel, den Syriër, den broeder van Rebekka, Jakobs en Ezau’s moeder.
  (SV)

  Reizen van Jacob (Access Foundation).jpg

  Kaart: Reizen van Jacob[2]

  Voetnoten

  1. ↑, 2. ↑ Kaart ontleend van Zaine Ridling (red.), Bible Atlas. Access Foundation. De gebruiksvergunning is: attribution, non-commercial. Verrijk Christipedia door uw kennis of informatie toe te voegen.

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.