Penning

Van $1

  Inhoudsopgave
  Geen koppen

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:

  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Penning

  De penning is in Nederlandse vertalingen van het Nieuwe Testament (NT) de naam van verscheidene munten: drachme, kwadrant, sikkel (zilverling), as of denaar.

  In Mt. 5:26 heeft de Statenvertaling 'penning' als vertaling van het Griekse woord kodrantes (= kwadrant), een woord van Latijnse oorsprong (quadrans). De Herziene Statenvertaling en de Telos-vertaling hebben 'kwadrant'. Een kwadrant was de kleinste munteenheid in het Romeinse rijk en in waarde het vierde deel van de Romeinse as, die in het Nederlandse NT ook door 'penning' is vertaald.

  De Romeinse as, meervoud asses, wordt twee maal in het Nieuwe Testament genoemd (Mt. 10:29; Luc. 12:6). Het Griekse woord is ασσαριον, as’sarion, een woord van Latijnse oorsprong, en is met 'penning' vertaald. 

  Mt 10:29 Worden niet twee musjes voor een penning verkocht? En niet een van hen zal op de aarde vallen zonder uw Vader.
  Lu 12:6 Worden niet vijf musjes verkocht voor twee penningen? En niet een van hen is voor God vergeten.

  (TELOS)

  Het gaat om de Romeinse as (assarium of assarius), een koperen munt. De as is gelijk aan het tiende deel van een drachme. Vier asses zijn gelijk aan één kwadrans. Zestien asses zij gelijk aan een zilveren denaar (denarius).

  In Matth. 26:15; 27:3, 5, 6, 9 hebben de Statenvertaling en de Herziene Statenvertaling 'zilveren penningen'. Telos en NBG51 hebben, meer letterlijk vertaald, 'zilverlingen'.

  De denaar (Lat. denarius) was, een zilveren munt van de Romeinen.   


   

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.