Pontius Pilatus

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Bron

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wi...ontius_Pilatus

  Pontius Pilatus, ook kortweg Pilatus genoemd, was Romeins stadhouder (gouverneur) van Judéa, Samaria en Idumea van 26 – 36 na Chr. Over hem lezen wij in het Nieuwe Testament in Marcus 15:1-15; Lucas 3:1; Handelingen 3:13; 1 Tim. 6:13. 

  Pilatus volgde in 26 n.Chr. Valerius Gratus als stadhouder op werd daarmee de 5e prefect (stadhouder) van JudeaKajafas was toen al acht jaar hogepriester (18-36 n.C.).

  Pilatus wordt door Joodse auteurs beschreven als ‘onbuigzaam’, ‘wreed’, ‘ontactisch’, ‘met weinig respect voor de Joden’. Pilatus gebruikte tempelschatten om een aquaduct te bouwen.

  Aan deze landvoogd werd Jezus door de Joodse raad overgeleverd:

  Mt 27:1 Toen het nu morgen was geworden, beraadslaagden al de overpriesters en de oudsten van het volk tegen Jezus om Hem te doden.
  Mt 27:2 En nadat zij Hem hadden gebonden, leidden zij Hem weg en leverden Hem over aan Pontius Pilatus, de stadhouder.
  (TELOS)

  Pilatus ondervroeg hem. Op de vraag "Bent u de koning der Joden?" antwoordde de Heer: "U zegt het". En op Pilatus' vraag "Hoort u niet hoeveel zij tegen u getuigen?" antwoordde Jezus niets. De Heer antwoordde hem op geen enkel woord, wat de stadhouder zeer verwonderde (Matth. 27:14). Toen Pilatus op de rechterstoel zat en aan het volk de keus liet, Jezus Barabbas "of Jezus die Christus wordt genoemd" vrij te laten, bij gelegenheid van het Paasfeest, zond zijn vrouw hem een boodschap: "Heb niets te doen met die Rechtvaardige, want ik heb heden in een droom veel om Hem geleden." (Matth. 27:19). Pilatus gaf echter gehoor aan het opgehitste volk, dat om de kruisiging van Jezus riep.

  Mt 27:26  Toen liet hij hun Barabbas los, maar Jezus geselde hij en leverde Hem over om gekruisigd te worden. (TELOS)

  Na een aanklacht van de Samaritanen werd hij door keizer Tiberius afgezet. Hij werd opgevolgd door Felix.

  Bron

  Gerard Kramer, Mt. 27:1-26 De weg naar het kruis, lezing gehouden 25 febr. 2011 te Amerongen. De spreker is classicus.
    
   

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.