Protestants Christelijke Ouderenbond (PCOB)

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Meer informatie
  2. 2. Voetnoot

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:

  https://christipedia.miraheze.org/wi...renbond_(PCOB)

  De Protestants Christelijke Ouderenbond (PCOB) is een Nederlandse vereniging die de materiële en immateriële belangen van ouderen (50-plussers) in het algemeen en van de leden in het bijzonder behartigt. Bijvoorbeeld belangen met betrekking tot ziektekosten, AOW, arbeid, welzijn en leefomstandigheden. De bond heeft zo’n 100.000 leden verdeeld over 14 gewesten en zo’n 355 afdelingen (2013)[2].

  Gods Woord geldt als grondslag van de vereniging. “Onze identiteit is gebaseerd op christelijk-sociale normen en waarden. De Bijbel als Gods Woord is de basis van ons denken en handelen. Omzien naar elkaar, solidair zijn, verantwoordelijkheid nemen; het zijn belangrijke uitgangspunten voor de PCOB.” [1]

  De PCOB geeft 10 maal per jaar het landelijk tijdschrift Perspectief uit (stand 2013). 

  De ouderenbond is opgericht in 1960. In 1993 had de bond zo’n 70 duizend leden, in 1995 75.000.

  Meer informatie

  Website van de ouderenbond: www.PCOB.nl

  Voetnoot

  1. ↑ Citaat ontleend aan http://www.pcob.nl/wieisdepcob/ , 23 feb. 2013.
  2. ↑ Bron: http://www.pcob.nl/wieisdepcob/over-ons/, 23 feb. 2013.

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.