Scharlaken

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Meer informatie
  2. 2. Voetnoten

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Scharlaken

  Scharlaken (Eng. scarlet) is een heldere rode kleur met een zweem oranje. De volgende balk is in deze kleur:
   

    Scharlaken
   

  Ter vergelijking worden hier de kleuren rood, scharlaken, oranje, karmozijn en purper weergegeven. De hexidecimale kleurcode voor scharlakenrood is: #FF2400.
   

      Rood     

     Scharlaken
   

    Oranje      

   Karmozijn

   Purper     


  Rode_kardinaal_vrouwtje_Thomas.jpg Rode_Kardinaal_man_Thomas.jpg

  Foto [3]: Rode Kardinaal, een vogel die in America leeft.
  De kleur van het mannetje (rechts) is scharlakenrood. Het vrouwtje mist de heldere rode kleur. 

  Scharlakenrood is een kleurstof die gewonnen wordt uit de cochinilleluis (Lecanum ilicis). De kleurstof werd gebruikt voor het verven van weefsels en leer.

  Het Griekse woord in het Nieuwe Testament voor 'scharlaken' is het bijvoeglijk naamwoord κοκκινος, ‘kokkinos.

  Wellicht het bekendste vers in het bijbel met het woord scharlaken is:

  Jes 1:18 Komt dan, en laat ons samen rechten, zegt de HEERE; al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw, al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als [witte] wol.
  (SV)

  Scharlakenkoord_Stout.jpg

  Rachab moest een scharlaken koord uit het raam hangen.
  Foto[1]: omslag van een boek van Marilyn Kay Stout over het geloof van Rachab

  De hoer Rachab moest een scharlaken koord uit het raam laten hangen, opdat zij en haar familie door de Israëlieten gespaard zouden worden (Joz. 2)

  De kleuren scharlakenrood en purper zijn verbonden zijn met koninklijke majesteit. Scharlaken stof werd gedragen door rijke en aanzienlijke personen.

  Jer 4:30 Nu, gij verwoeste, wat doet gij, dat gij u kleedt in scharlaken, u siert met gouden sieraad, uw ogen bijwerkt met zwart? Tevergeefs maakt gij u mooi, de minnaars versmaden u, zij staan u naar het leven.
  (SV)

  De spotmantel die de soldaten Jezus, de koning der Joden, omdeden was scharlakenrood. 

  Mt 27:27 Toen namen de soldaten van de stadhouder Jezus mee in het pretorium en verzamelden tegen Hem de hele legerafdeling.
  Mt 27:28 En na Hem ontkleed te hebben deden zij Hem een scharlaken mantel om;
  Mt 27:29 en na een kroon van dorens gevlochten te hebben zetten zij die op zijn hoofd, en een rietstok in zijn rechterhand; en zij vielen op hun knieen voor Hem en bespotten Hem aldus: Gegroet, koning der Joden!
  Mt 27:30 En zij spuwden op Hem, namen de rietstok en sloegen op zijn hoofd.
  Mt 27:31 En toen zij Hem hadden bespot, deden zij Hem de mantel af en deden Hem zijn kleren aan; en zij leidden Hem weg om Hem te kruisigen.

  (TELOS)

  De Grote Hoer in het bijbelboek Openbaring zit op een scharlakenrood beest en is zelf bekleed met scharlaken. Macht en majesteit in scharlakenrood.  

  Opb 17:3 En hij voerde mij weg in de geest naar een woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest dat vol namen van laster was en zeven koppen en tien horens had.
  Opb 17:4 En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken en versierd met goud en edelgesteente en parels, en had een gouden drinkbeker in haar hand, vol gruwelen en de onreinheden van haar hoererij.
  (...)

  Opb 18:16 en zeggen: Wee, wee, de grote stad, die bekleed was met fijn linnen, purper en scharlaken en versierd met goud, edelgesteente en parels; want in een uur is die zo grote rijkdom verwoest.
  (TELOS)

  In de Rooms-katholieke kerk dragen kardinalen scharlakenrode mantels, die uitdrukken dat de dragers bereid zijn hun geloof tot bloedens toe te verdedigen[1].

  Meer informatie

  Voetnoten

  1. ↑ Zie artikel Scarlet_(color) op Wikipedia (Engels) 
  2. ↑ Bron van de afbeelding: http://www.voliniabaptistchurch.com/catalog.html 
  3. ↑ Fotograaf: Ken Thomas, 2008. Bron: Wikimedia Commons, de foto van het mannetje: bronpagina; de foto van het vrouwtje: bronpagina. Auteursrecht: publiek domein.

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.