Schenker

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Bronnen
  2. 2. Voetnoten

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:

  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Schenker

  Schenker was een hofambt aan het Egyptische (Gen. 40: 1), Israëlitische (1 Kon. 10 : 5) en Perzische (Neh. 1 : 11) koningshof.

  De Oosterse koningen hadden gewoonlijk een menigte schenkers en bakkers: bijv. die van de Perzen[1]. Het ambt van opperschenker bij de koning van de Perzen was zeer geëerd [2].

  Jozef ontmoette in de Egyptische staatsgevangenis een overste der schenkers van Farao. De ambtenaar had tegen zijn heer gezondigd en was door hem gevangen gezet. De schenker kreeg een droom die Jozef hem verklaarde en daarna werd hij - geheel volgens de droom en de uitlegging - in zijn ambt hersteld (Gen. 40). 

  Bronnen

  Karl August Dächsel; F P L C van Lingen; H van Griethuijsen, Antz. et al, Bijbel, of De geheele Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament (volgens de Staten-overzetting) : met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden (Kampen: Bos, 1893-1901), commentaar op Gen. 40:1. Hiervan is op 15 feb. 2014 enige tekst verwerkt.

  H. Zeller, Bijbelsch Woordenboek voor het Christelijke volk. Tweede deel K - Z. ('s Gravenhage: M.J. Visser, 1872) s.v. Schenker. Hieruit is op 15 feb. 2014 tekst verwerkt.

  Voetnoten

  1. ↑ Xenophon, Hellen 7:1, 38
  2. ↑ 
  Herod.3:34. Cyrop.1:3, 8.

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.