Seks voor het huwelijk

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Vermijden
  2. 2. Meer informatie
  3. 3. Voetnoot

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Seks_voor_het_huwelijk

  Seks vóór het huwelijk, ook genoemd voorhuwelijkse of voorechtelijke seks (Eng. premarital sex), is een vorm van ontucht. De uitdrukking 'seks voor het huwelijk' wordt meestal gebezigd met het oog op mensen die nog niet getrouwd zijn - bijvoorbeeld verkering hebben of verloofd zijn - en toch al seksuele omgang kennen. Op grond van de Bijbel moet dit gedrag als ontucht worden beschouwd en afgewezen. Seks is voor ín het huwelijk en niet vóór het huwelijk. In de Nederlandse maatschappij echter is seks vóór het huwelijk geen abnormale aangelegenheid meer en wordt niet meer als 'ontucht' aangemerkt. 

  De wereldse seksuele moraal beinvloedt de christenheid. Uit in 2013 bekendgemaakte bevindingen van een onderzoek onder ongehuwde christelijke studenten bleek dat bijna 40 van de 100 studenten - 38 procent van de mannen en 39 procent van de vrouwen - wel eens seksuele gemeenschap heeft gehad[1].  

  Van de mannelijke studenten heeft 21 van de honderd seksuele gemeenschap gehad met één persoon, 7 met twee personen, 9 met drie of meer personen. Voor 16 van de honderd was het een bewuste keus, voor 14 overviel het ze. Voor de vrouwelijke studenten heeft 19 van de honderd seksuele gemeenschap gehad met één persoon, 7 met twee personen, 12 met meer drie of meer personen. Voor 16 van de honderd was het een bewuste keus, voor 11 overviel het ze. 

  Kerkelijke achtergrond maakt wat het gedrag van de mannen betreft geen verschil. Alleen de vrouwelijke studenten uit de Gereformeerde Gemeenten blijken beduidend minder seksueel contact te hebben hebben gehad dan vrouwen uit de andere kerkelijke groepen[2]. Ongeveer de helft van de ongehuwde christelijke studenten is tevreden over de seksuele voorlichting die zij hebben gehad. De overigen vonden de opvoeding op dit terrein tekort schieten of ontbreken. Van de mannen heeft 20 van de 100 - tegenover 15 van de 100 vrouwen - geen voorlichting gehad.

  De goede volgorde is: zijn ouders verlaten - zich aan elkaar hechten - één vlees zijn. 

  Ge 2:24 Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten; en zij zullen tot één vlees zijn.
  (HSV)

  De Statenvertaling heeft naar het Hebreeuws letterlijk 'zijn vrouw aankleven'. Aankleven en één vlees zijn doet de man met 'zijn vrouw', niet met 'zijn  vriendin' die hem nog niet toebehoort. De lichamelijke eenwording wordt in de aangehaalde Schriftplaats als laatste genoemd. Het sociale en tussenpersoonlijke gaat vooraf. In de wereld zien we dat deze goede volgorde vaak wordt omgedraaid: seks voor de wellust, vrijblijvende behoeftebevrediging, seks zonder vaste relatie, seks voor het huwelijk óm elkaar eerst beter te leren kennen. Met alle kwalijke gevolgen van dien: gevoelens van misbruikt te zijn, seksuele aandoeningen (soa's), tienerzwangerschappen, minder 'kleefstof' voor een blijvende levensverbintenis. 

  Seksuele omgang is een wijze van intiem kennen. De Statenvertaling heeft, in overeenstemming met het Hebreeuws, onder andere het woord 'bekennen'. Adam 'bekende' Eva. Het fundament en de veiligheid voor deze intieme wijze van kennen is het huwelijk en de huwelijkstrouw. In de wereld zijn huwelijk en seksuele omgang meer en meer van elkaar losgeraakt. Ze zijn ontkoppeld. 

  Voor een heilige moet niet de wereld, maar Gods woord richtinggevend zijn. Wij moeten niet wereldgelijkvormig worden, maar leren leven naar de goede wil van God. 

  Ro 12:1 Ik vermaan u dan, broeders, door de ontfermingen van God, dat u uw lichamen stelt tot een levende offerande, heilig, voor God welbehaaglijk, dat is uw redelijke eredienst.
  Ro 12:2 En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken, opdat u beproeft wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.
  (TELOS)

  Geslachtsgemeenschap buiten het huwelijk geldt in de Schrift als ontuchtVandaar dat de (ongehuwde) apostel Paulus tot de 'singles' en weduwen zegt:

  1Co 7:8 Maar tot de ongetrouwden en de weduwen zeg ik: Het is goed voor hen, als zij blijven zoals ook ik.
  1Co 7:9 Maar als zij zich niet kunnen onthouden, laten zij trouwen; want het is beter te trouwen dan van begeerte te branden.
  (TELOS)

  De ongetrouwden die geslachtsgemeenschap begeren … laten zij trouwen! Want geslachtsverkeer hoort binnen het huwelijk van man en vrouw. 

  Vermijden

  Seks voor het huwelijk is te vermijden door: 

  1. dichtbij de Heer te blijven en Hem te volgen;
    
  2. Zijn Woord te lezen en te bidden;
    
  3. goede voorlichting over de geslachtelijke ontwikkeling en ontwaking van de mens;
    
  4. de wil om zichzelf rein en maagdelijk te bewaren voor het huwelijk;
    
  5. de afspraak van onthouding te maken in verkerings- en verlovingstijd;
    
  6. overige afspraken om de zelfbeheersing niet moeilijk te maken. Voorbeelden:

   - handen af van de geslachtsorganen. Voor de man geldt dus handen af van wat typisch vrouwelijk is, behalve ... haar lange haar. 
   - als stel niet alleen op één kamer slapen, maar afzonderlijk, bijv. bij vrienden of familie.
   - als stel niet alleen op vakantie gaan, maar in groepsverband
    
  7. samen Gods woord te lezen en samen te bidden

  Meer informatie

  Raymond Hausoul, Seks voor het huwelijk (2012). Pagina's: 5. Online te lezen.

  Diverse auteurs, Seks voor het huwelijk. Heemskerk, Herstel team, 2010. Pagina's: 60.

  J.G. Fijnvandraat, Hand in hand : een vertrouwelijke briefwisseling, Vaassen : Medema, cop. 1985.

  Voetnoot

  [1], [2] Dat blijkt uit onderzoek van dr. Hans van Dijk, lid van de werkgroep Being Real, onder ruim 1500 christelijke studenten. Zie Bijna 40 procent christelijke studenten heeft seks voor het huwelijk, nieuwsbericht op RefDag.nl, 2 maart 2013. 

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.