Setting Captives Free (SCF)

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Meer informatie

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Setting_Captives_Free_(SCF)

  Setting Captives Free (SCF) – lett. ‘in vrijheid stellen van gevangenen’ -  is een Amerikaanse christelijke organisatie die zich inzet voor de bevrijding van verslaafden. Ze biedt hulp bij pornoverslaving, masturbatieverslaving, seksverslaving, eetverslaving, drugsverslaving, nicotineverslaving (roken), drankverslaving en gokverslaving. SCF heeft afdelingen in meerdere landen, waaronder Nederland.

  Setting Captives Feee is in 1999 opgericht door de Amerikaan Mike Cleveland en zijn vrouw. Cleveland was zelf vijftien jaar verslaafd aan porno en seksuele onreinheid.

  “God heeft mij bevrijd van de doodsgreep die de zonde op mij had, en ik ben al 10 jaar vrij van alle vormen van seksuele onreinheid (sinds januari 1999). Het is een vreugde om te wandelen in de overwinning over datgene waaraan ik zo veel jaren gebonden was.”
  (Mike Cleveland, ca. 2009)

  De naam van de organisatie is geïnspireerd door Jes. 61:1 (vgl. Luc. 4:18-19)

  Jes 61:1 De Geest van de Heere HEERE is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis;
  (HSV)

  Setting Captives Free biedt hulp in de vorm van online cursussen. Deze zijn gebaseerd op de bijbel en worden aangeboden in combinatie met persoonlijke begeleiding. Van 1999 tot 2004 is aan meer dan 100.000 mensen hulp geboden. Een voorbeeld is de cursus 'Puur Leven', die zestig dagen duurt. De oorspronkelijk Engelstalige cursus is in het Nederlands en andere talen beschikbaar. De cursist krijgt een persoonlijke mentor die hem of haar begeleidt. Duizenden jongeren hebben de cursus gevolgd.

  Setting  Captives Free Nederland is de Nederlandse tak van SCF. Hij bestaat uit mensen die bevrijd zijn uit hun verslaving en hun bevrijding willen bekendmaken aan anderen. Zij helpen anderen vrijheid en vriendschap te vinden en vast te houden.

  SCF Nederland houdt sinds 2006 elk jaar een conferentie, die gratis toegang biedt.

  “Het doel van Setting Captives Free is op Christus gerichte hoop en vrijheid te bieden aan hen die op een of andere manier slaaf van de zonde zijn. Belangrijke peilers van onze benadering zijn: rekenschap afleggen aan elkaar en het genieten van het naleven van Bijbelse waarheden. Dit alles in een leven met en tot eer van God.”
  (Setting Captives Free Nederland, 2011)

  Meer informatie

  Website van SCF: www.SettingCaptivesFree.com
  Website van de Nederlandse afdeling: www.SettingCaptivesFree.nl

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.