Sikkel (werktuig)

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Meer informatie
  2. 2. Bron
  3. 3. Voetnoot

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Sikkel_(werktuig)

  De sikkel (Eng. sickle) is een landbouwwerktuig dat dient om graan of gras mee af te snijden. Het is een van de oudste gereedschappen van de mens.

  Sikkel_Chmee2.jpg

  Foto[1]: sikkel 

  Sikkel_kanaanitisch.jpg

  Afbeelding[2]: Kanaänitische sikkel

  Sikkel_egyptenaar.jpg

  Afbeelding[3]: Egyptenaar in de oudheid oogst met de sikkel

  Het werktuig heeft een korte steel en een halvemaanvormig metalen lemmet. Het wordt in de oogsttijd gebruikt om koren en andere gewassen te snijden. (De zeis is in wezen een sikkel met een lange steel, loodrecht op het snijblad, met 2 handvatten, zodat rechtopstaand gewerkt kan worden).

  Sikkels werden in de oudheid gebruikt voor het maaien van graan of in de wijnbouw om de druiven te oogsten. 

  De gebruiker van een sikkel moet bij het werk diep bukken of knielen om het gras of de halmen te maaien.

  Een sikkel is tegenwoordig meestal van metaal gemaakt, en wordt op kleine schaal nog steeds gebruikt. In het Midden-Oosten zijn sikkels gevonden die van vuursteen en klei zijn gemaakt.

  De Heer Jezus kende het gebruik van de sikkel. In een gelijkenis van het Koninkrijk van God verwijst hij ernaar.

  Mr 4:28 De aarde draagt vanzelf vrucht, eerst de halm, daarna de aar, daarna het volle koren in de aar.
  Mr 4:29 Wanneer nu de vrucht zich voordoet, zendt hij terstond de sikkel daarin, omdat de oogst daar is.
  (TELOS)

  Johannes ziet, volgens zijn verslag in de Openbaring, de Zoon des mensen met een scherpe sikkel in de hand. In het visioen wordt de sikkel gebruikt om de aarde, waarvan de oogst overrijp is, te maaien en om de trossen van de wijnstok van de aarde af te snijden. Ook een engel hanteert een scherpe sikkel

  Opb 14:14 En ik zag en zie, een witte wolk, en op de wolk zat iemand, de Zoon des mensen gelijk, die op zijn hoofd een gouden kroon en in zijn hand een scherpe sikkel had.
  Opb 14:15 En een andere engel kwam uit de tempel en riep met luider stem tot Hem die op de wolk zat: Zend uw sikkel en maai, want het uur om te maaien is gekomen, want de oogst van de aarde is overrijp geworden.
  Opb 14:16 En Hij die op de wolk zat, sloeg zijn sikkel op de aarde en de aarde werd gemaaid.
  Opb 14:17 En een andere engel kwam uit de tempel die in de hemel is, en ook hij had een scherpe sikkel.
  Opb 14:18 En een andere engel, die macht had over het vuur, kwam uit het altaar; en hij riep met luider stem tot Hem die de scherpe sikkel had en zei: Zend uw scherpe sikkel en oogst de trossen van de wijnstok van de aarde, want zijn druiven zijn rijp.
  Opb 14:19 En de engel sloeg zijn sikkel op de aarde en oogstte van de wijnstok van de aarde en wierp het in de grote wijnpersbak van de grimmigheid van God.
  (TELOS)

  De Heer en één van Zijn engelen hanteren beiden een scherpe sikkel. Allebei oogsten zij. 

   


  Vrouwen in Nepal bezig met sikkels in de tarweoogst

  Meer informatie

  Art. Sikkel op Wikipedia.nl

  Bron

  Art. Sikkel op Wikipedia.nl. Hiervan is enige tekst verwerkt op 21 nov. 2014.

  Voetnoot

  1. ↑ Auteur: Chmee2 (Wikipedia-gebruiker), 2007. Bronpagina op Wikimedia Commons. Voor Christipedia is het fotobestand gecomprimeerd. 

  2. ↑ Bron: Harold B. Hunting, Hebrew Life and Times (New York, Nashville: Abingdon-Cokesbury Press, 1921), blz. 48. Digitale versie op Gutenberg.org

  3. ↑ Bron: Harold B. Hunting, Hebrew Life and Times (New York, Nashville: Abingdon-Cokesbury Press, 1921), blz. 48. Digitale versie op Gutenberg.org

   
  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.