Sin (woestijn)

Van $1

  Inhoudsopgave
  Geen koppen

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:

  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Sin_(woestijn)

  Sin, ook geschreven Zin, is de naam van de woestijn tussen Elim en de Sinaï. Daar legerden zich de Israëlieten, een maand nadat ze uit Egypteland waren vertrokken, en daar werden zij verzadigd met kwartels en manna.

  Ex 16:1 Zij braken op uit Elim en heel de gemeenschap van de Israëlieten kwam in de woestijn Sin, die tussen Elim en de Sinaï ligt. [Dat was] op de vijftiende dag van de tweede maand nadat zij uit het land Egypte waren vertrokken. (HSV)

  Van de woestijn Zin (Sin) af. verkenden de twaalf verspieders het beloofde land Kanaän 

  Nu 13:21 Zij gingen op weg en verkenden het land, van de woestijn Zin tot Rehob, bij Lebo-Hamath. (HSV)

  De woestijn Sin wordt in vier Schriftplaatsen genoemd: Ex. 16:1; 17:1; Num. 33:11-12.

  De naam Sin betekent ‘doorn’ of ‘klei’. 

  De hoedanigheid van de woestijn wordt getekent door het gemor van de Israëlieten tegen Mozes en Aäron:

  Nu 20:5 En waarom hebt gijlieden ons doen optrekken uit Egypte, om ons te brengen in deze kwade plaats? Het is geen plaats van zaad, noch van vijgen, noch van wijnstokken, noch van granaatappelen; ook is er geen water om te drinken. (SV)
   

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.