Slachtoffer

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Meer informatie 
  2. 2. Bronnen

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Slachtoffer

  Het woord slachtoffer wordt gebruikt voor 

  1. een offerdier dat geslacht gaat worden, geslacht wordt of geslacht is
  2. figuurlijk gesproken iemand die, meestal buiten zijn schuld, lichamelijke, financiële of geestelijke schade lijdt; iem die het moet ontgelden. Ook een groep mensen, bijv. een bedrijf, kan slachtoffer zijn, bijv. van oplichting.
  3. iemand die om het leven komt door een gebeurtenis (bijv. auto-ongeluk, vliegramp, aardbeving, aanslag)

  Slachtoffer.jpgEen slachtoffer in de eerste betekenis is een aan God (of een afgod) gewijde gave in de vorm van een bloedig offer. Het offerdier wordt geslacht, waarbij zijn bloed vloeit.

  Jer 17:26 En zij zullen komen uit de steden van Juda, en uit de plaatsen rondom Jeruzalem, en uit het land van Benjamin, en uit de laagte, en van het gebergte, en van het zuiden, aanbrengende brandoffer, en slachtoffer, en spijsoffer, en wierook, en aanbrengende lofoffer, ten huize des HEEREN.
  (SVV)

  Het Hebreeuwse woord voor 'slachtoffer' is zebach (meervoud zebachiem), van het werkwoord zabach, dat (1) 'offeren, een offer brengen' of (2) 'slachten' betekent. 

  Johannes de Doper noemde Jezus Christus “het lam van God, dat de zonde der wereld wegneemt.” Jezus Christus was het Lam dat voor de zonden van het volk Israël, ja, voor de zonden van de héle mensenwereld geslacht moest worden.

  De Heer Jezus heeft Zichzelf voor ons overgegeven tot een slachtoffer.

  Efe 5:2 en wandelt in liefde, zoals ook Christus ons heeft liefgehad en Zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offerande en een slachtoffer voor God tot een welriekende reuk.
  (TELOS)

  God had Jezus daarvoor een lichaam van vlees en bloed toebereid.

  Heb 10:5 Daarom zegt Hij bij zijn komen in de wereld: ‘Slachtoffer en offerande hebt U niet gewild, maar U hebt Mij een lichaam toebereid;
  (TELOS)

  De Heer Jezus bracht in zijn zelfovergave aan het kruis een slachtoffer voor de zonden. Niet voor zijn eigen zonden, want Hij was zonder zonde, maar voor onze zonden. Nadat hij zichzelf als slachtoffer voor de zonden geofferd had, nam Hij een ereplaats in aan Gods rechterhand

  Heb 10:12 Maar Hij, nadat Hij een slachtoffer voor de zonden geofferd heeft, is voor altijd gaan zitten aan Gods rechterhand
  (TELOS)

  Als wij de betekenis van Jezus’ slachtoffer kennen en moedwillig in de zonde blijven, dan blijft er geen slachtoffer voor de zonden meer over. We hebben dan geen ander middel tot uitdelging van zonde en ons wacht veroordeling.

  Heb 10:26 Want als wij moedwillig zondigen nadat wij de kennis van de waarheid ontvangen hebben, blijft er geen slachtoffer voor de zonden meer over,
  Heb 10:27 maar een vreselijke verwachting van oordeel en een felheid van vuur dat de tegenstanders zal verslinden.
  (TELOS)

  Meer informatie 

  Artikel Offer

  Bronnen

  De foto is ontleend aan: www.jesus-explained.org/blood-sacrifice.html
    

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
  BestandGrootteDatumToegevoegd door 
   Slachtoffer.jpg
  Bron: Jezus-Explained.org
  9.48 kB07:19, 22 apr 2011Kees LangeveldActies
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.