Sosthenes

Van $1

  Inhoudsopgave
  Geen koppen

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Sosthenes

  Sosthenes (Gr. σωσθενης, Sos’thenes; betekenis: “redder van zijn volk”) is een persoonsnaam die in het Nieuwe Testament twee maal genoemd wordt, en wel voor:

  1. een overste van de synagoge van Korinthe, die door het gepeupel werd gegrepen en geslagen, in tegenwoordigheid van Gallio

   Hnd 18:17 Allen grepen echter Sosthenes, de overste van de synagoge, en sloegen hem voor de rechterstoel; en Gallio trok zich er niets van aan.
   (TELOS)

  2. iemand met wie de apostel Paulus vanuit Efeze in Klein-Azië een brief schreef aan de gemeente van God in Korinthe (Achaje, Griekenland):

   1Co 1:1 Paulus, geroepen apostel van Christus Jezus door de wil van God, en Sosthenes, de broeder,
   (TELOS)

  Men pleegt de beide personen te onderscheiden, ofschoon het wel dezelfde persoon geweest kan zijn.  

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.