Stefanas

Van $1

  Inhoudsopgave
  Geen koppen

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:

  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Stefanas

  Stefanas (Gr. στεφανας Stepha’nas) was een bekeerling te Korinthe, die met zijn huisgezin gedoopt was door Paulus: dit was 'de eersteling van Achaje.' (1 Kor 1:16; 16:15,17). Zijn naam betekent 'gekroond, gekranst'. Hij moet onderscheiden worden van Stefanus, een diaken en martelaar te Jeruzalem

  1Co 1:16 Ik heb ook nog het huisgezin van Stefanas gedoopt; verder weet ik niet of ik iemand anders heb gedoopt.
  1Co 16:15 En ik vermaan u, broeders (u kent het huis van Stefanas, dat het de eersteling van Achaje is en dat zij zich ten dienste van de heiligen hebben gesteld),
  1Co 16:17 En ik verblijd mij over de komst van Stefanas en Fortunatus en Achaicus, want zij hebben aangevuld wat van uw kant ontbrak.
  (TELOS)

  In 1 Cor. 1:16 heeft de Statenvertaling 'Stefanus'.  

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.