Stichting voor Evangelische Scholen (SVES)

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Meer informatie
  2. 2. Voetnoten

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:

  https://christipedia.miraheze.org/wi...Scholen_(SVES)

  De Stichting voor Evangelische Scholen (SVES) is een Nederlandse landelijke onderwijsorganisatie die zich tot doel stelt evangelisch-christelijk onderwijs te verzorgen, evangelische basisscholen te stichten en te onderhouden. Zij gaat uit van "de christelijke beginselen (normen, waarden en tradities), met als richtsnoer het Evangelie van Jezus Christus, zoals het tot ons komt vanuit de Bijbel, door de kerken wordt uitgedragen, en wordt samengevat in de beginselverklaring van de Evangelische Alliantie"[2].

  De bijbel staat centraal op de basisschool, meer dan bij de gemiddelde protestants-christelijke school. Op veel christelijke scholen is volgens de SVES de identiteit verwaterd. De basisscholen van de SVES stellen geen eisen aan de geloofsovertuiging van ouders of leerlingen[1].

  Geestverwantschap is er met de Stichting Evangelisch Bijbelgetrouw Voortgezet Onderwijs (EBVO), die op het voortgezet onderwijs is gericht.

  De SVES heette eerder Vereniging van Evangelische Scholen (VES). In Amsterdam had zij meerdere basisscholen gesticht. Voordat zij van onderheidswege genoopt werd scholen te sluiten, bestuurde zij bestuurde zeven basisscholen, die over het land verspreid lagen en samen ongeveer 400 leerlingen telden. De onderwijsinspectie oordeelde echter dat het onderwijs onder de maat was.  De meeste van deze scholen waren in dec. 2014 al gesloten, de rest moest per 1 januari 2015 sluiten. De grootste school, de basisschool Tamar in Den Haag met 200 leerlingen, fuseerde op 1 augustus 2014 met een evangelische scholengemeenschap die is aangesloten bij het Platform Evangelisch Onderwijs Nederland (PEON). 

  Meer informatie

  Website: www.sves.nl

  Voetnoten

  1. ↑ 'Evangelische school is er voor ieder kind', nieuwsartikel op BrabantsDagblad.nl, 3 juni 2008.
  2. ↑ Aldus de SVES (voorheen VES) op de pagina Achtergrondinformatie op VES-Amsterdam.nl (2010)
   

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.