Tabor (berg)

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Bronnen
  2. 2. Voetnoten

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Tabor_(berg)

  Tabor, ook gespeld Thabor, is een 588[4] meter hoge berg in het noorden van Israël, in de vlakte van Esdralon, op de grenzen van Issaschar en Zebulon. Op zijn kruin was vroeger een stad of versterkte plaats gebouwd.

  De naam Tabor betekent ‘heuvel’ of ‘terp’.

  De Tabor rijst plotseling in het landschap op en is in het westen door een enge rug verbonden met de heuvels van Nazareth, Geologisch gezien echter maakt de berg geen deel uit van de heuvels van Nazareth.

  Sommigen vereenzelvigen de Tabor met de ‘hoge berg’ waarop de Heer Jezus van gedaante veranderde. Dit is echter niet waarschijnlijk, aangezien er verschillende drukke wegen langs de berg liepen, er een stad op lag en de Heer zich in Caesarea Filippi, in het noorden van het land bevond. Daarom wijzen anderen de Hermon aan. Zekerheid is er niet, de Schrift noemt niet de naam van de berg der transfiguratie (gedaantewisseling). 

  Tabor_1890-1900.jpg
  Foto genomen ca. 1890-1900. Detroit Photographic Company, 1905[1].
  (Klik op de foto om deze te vergroten) 
   

  Tabor_Langeveld_2009.jpg

  Foto: Tabor in 2009[3]
  (Klik op de foto om deze te vergroten)  
   

  Tabor_luchtfoto_1950-1977.jpg

  Foto: Tabor vanuit een vliegtuig gezien, ca. 1950-1977[2]

  Tabor_bomen_Ori_2009.jpg

  Foto: Bomen op de Tabor, 2009[5]  
   


  Video: vlucht boven de Tabor. Duur: 16 (!) sec. Bron: Youtube.com. Upload door JesusBoat2010, 15 jan. 2010.

  Bronnen

  Hebreeuws – Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bijbel, een uitgave van Importantia.

  P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Hieruit is op 7 dec. 2012 tekst genomen en bewerkt.

  Voetnoten

  1. ↑ Uit: Views of the Holy Land in the Photochrom print collection, Detroit Publishing Co. Bronpagina op Loc.gov.
  2. ↑ Uit: Matson color slides and filmstrips of Bible Lands. Auteur: fotograaf van Matson Photo Service. Foto genomen ca. 1950-1977. Bronpagina op Loc.gov.
  3. ↑ Fotograaf: Kees Langeveld, 2009. 
  4. ↑ De hoogte van 588 meter wordt opgegeven door: Microsoft Encarta Winkler Prins 2007 [cd]. Redmond, WA: Microsoft Corporation, 2006. 1993-2006 Microsoft Corporation/Het Spectrum. 

  5. ↑ Foto: Ori~, 2009. Bronpagina op Wikimedia Commons.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.