Tarwe

Van $1

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Tarwe

  Tarwe (Eng. wheat, Du. Weizen) is voor de mens een van de belangrijkste soorten graan. De meeste broden die wij eten worden van tarwe gemaakt. Tarwe was oudtijds een van de voornaamste graansoorten, die de Israëlieten verbouwden. Van tarwe werden koeken en het gewone brood gebakken (Ex. 29:2); alleen de onbemiddelden aten gerstebrood. Ook at men geroosterde korrels (Lev. 23:14). 

  De tarweoogst bij de Israëlieten viel ongeveer 8-14 dagen later in dan de gersteoogst, in de droge tijd van het einde van april tot het begin van juni; beide dienen in de H. Schrift herhaaldelijk om het jaargetijde aan te duiden (Gen. 30:14; Richt. 15:1; 1 Sam. 12:17v.).
   

  Terwe

       De terwe ziet er zuiver uit,
  alsof heur' koorenaren
       geboren uit den binnenwand
  van Peru's velden waren,
       zoo geluwe is ze, en goud gelijk!
  De stammen staan genegen
       en, honderdduizend, blinken ze, in
  den zoelen zonnenregen:
       ‘t zijn priemen gouds, die dragend zijn
  den last elk, en de zware,
       de dikke, volle onschatbaarheid
  der gouden koorenare!
       Gods zegen op de velden viel,
  God zegent u, gij boeren,
       die peerdenwagens kooren zult,
  dit jaar, ten vlegel voeren!

  Guido Gezelle[3]

  Tarweveld_Max Ronnersjö_2011.jpg

  Foto[2]: Tarweveld in Duitsland. 

  Tarwe_Janny_Langeveld_2012.jpg 

  Foto:tarwe. Fotografe: Janny Langeveld, 2012.

   

  Tarwekorrels_Leo_Michels.jpg

  Foto[1]:tarwekorrels. 

  De Heer Jezus heeft gezegd, op Zichzelf doelend:

  Joh 12:24 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij alleen; maar als zij sterft, draagt zij veel vrucht.
  (TELOS)

  Hij is de Spruit van Jahweh, 'de vrucht der aarde'. 

  Jes 4:2 Op die dag zal de SPRUIT van de HEERE tot een heerlijk sieraad {letterlijk: tot sieraad en tot heerlijkheid} zijn, en de vrucht van de aarde tot trots en luister voor hen in Israël die ontkomen zijn.
  (HSV)

  Bronnen

  In de eerste versie van dit artikel, 20 juli 2013, is tekst verwerkt uit: Ed. Rhiem, C.H. van Rhijn (red.), Bijbelsch woordenboek voor ontwikkelde lezers der Heilige Schriften (Utrecht: Kemink & Zoon, z.j.) s.v. Tarwe. 

  Voet

  1. ↑ Fotograaf: Leo Michels. Ontleend aan: Wikimedia Commons, bronpagina. Licentie: publiek domein.
  2. ↑ Fotograaf: Max Ronnersjö. Ontleend aan: Wikipedia, bronpagina, 2011. Licentie: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported. 
  3. ↑ Uit: 
  Guido Gezelle, Dichtwerken deel 1 en 2 (ed. Frank Baur). Veen, Amsterdam 1949 (derde druk).

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.