Tijdtafel

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Bron
  2. 2. Voetnoot

  Een tijdtafel is een tijdrekenkundige tabel. Een bijbelse tijdtafel is een dergelijke tabel waarin bijbelse gebeurtenissen en perioden zijn vermeld. Van de Bijbelse oudheid bestaan verschillende tijdrekeningen. De onderlinge afwijkingen bedragen echter meestal slechts enkele jaren.

  Onderstaande tijdtafel is nog in aanbouw.
   

  Koningen van Isräel (in het noorden)

  Koningen van Juda (in het zuiden)

  Profeten

  Andere volken

        ca. 945-925 Sisak farao van Egypte
  927-907 Jerobeam I koning 926-910 Rehábeam koning
  910-908 Abíam koning
     
  907-906 Nadab koning 908-868 Asa koning    
  906-883 Báësa koning      
  883-882 Ela koning      
  882 Zimri koning      
  882-871 Omri koning     880-842 Benhadad II (= Hadadezer) koning van Syrië.
  871-852 Achab koning 868-847 Jósafat koning Elía Salmaneser III koning van Assyrië 859-824.
  853 grote veldslag bij Karkar tussen Assyrië en een coalitie van 12 koningen geleid door Syrië.
  Aházia 852-851      
  Joram 851-845      
    Joram 847-845    
  Jehu 845-818 Aházia 845    
    Athália 845-840 Elísa  
        Hazaël koning van Damascus ca. 842-796[2] 
    Joas 840-801    
  Jóahaz 818-802   Joël ca. 800[1]?  
    Amazia 801-773 v.C.    
  Joas 802-787     Benhadad III koning van Damascus 796-792[3] 
  Jeróbeam II 787-747 Azária (Uzzia) 787-736    
      Amos ca. 760  
    Jotham 756-741    
  Zacharia 746-745      
  Sallum 745     Tiglath-Pilézer III koning van Assyrië 745-727
  Menáhem 745-738      
    Achaz 741-725    
  Pekáhia 737-736   Jesaja ca. 736-700  
  Pekah 735-732     732 val van Damascus, Koning Rezin gedood.
  Hoséa 731-723   Micha  
  De val van Samaría 722     Salmanéser V koning van Assyrië 727-722
  Sargon II koning van Assyrië 722-705

   

  Koningen van Juda

  Profeten

  Andere volken

  725-697 Hizkia koning   705 - 681 Sanherib koning van Assyrie 
  696-642 Manasse koning   681-669 Esar-Haddon koning van Assyrië
  668-629 Asnappar koning van Assyrië
  663 val van Thebe (Egypte)
  641-640 Amon koning    
  639-609 Josia koning 2e helft 7e eeuw Habakuk.
  Tussen 663 en 612 Nahum.
  Ten tijde van Josia: Zefanja. 
  ca. 625-587 Jeremia.
  612 Ninevé veroverd door de Babyloniërs
      610-595 Necho farao van Egypte
  609 Joahaz koning   604-562 Nebukadnézar koning van Babel
  608-598 Jókakim koning    
  597-587 Zedekía koning 592-570 Ezechiël  
  587 val van Jeruzalem   588-568 Hofra farao van Egypte

  Bron

  Tijdtafel in de uitgave van de Statenvertaling door uitgeverij Jongbloed in 1995. Deze tijdtafel is gebaseerd op onderzoek door prof. A. Jepsen uit Greifswald, Duitsland. 

  Voetnoot

  1. ↑ Ca. 800 wordt genoemd door Wikipedia.nl, 11 jan. 2014. 
  2. ↑ Periode 842-796 v.C. genoemd door de Engelse Wikipedia, art. Hazael, 11 jan. 2014. Wikipedia.nl noemt ca. 842-805, art. Hazaël, 11 jan. 2014
  3. ↑ Periode 796-792 v.C. genoemd door de Engelse Wikipedia, art. Ben-Hadad_III, 11 jan. 2014.

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.