Uz (land)

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Voetnoten  

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Uz_(land)

  Het land Uz lag ten zuid-oosten van de Dode Zee, ergens in het gebied van Edom (Ezau). Job was “een man in het land Uz” (Job 1:1).

  Nabije_Oosten_1200-1000vC_Access_Foundation.jpg

  Kaart[1]: Het land Uz lag ergens in (of deels in) het gebied van Edom

  Jeremia kondigt Gods oordeel aan over, onder andere, “alle koningen van het land van Uz” (Jer. 25:20). Jer 25:20-21 onderscheidt Uz van Edom. Uit Klaagliederen, geschreven door de profeet Jeremia, blijkt dat de Edomieten woonden in het land Uz.

  Kla 4:21 [Schin]. Wees vrolijk, en verblijd u, gij dochter Edoms, die in het land Uz woont! [doch] de beker zal ook tot u komen, gij zult dronken worden, en ontbloot worden.
  (SVV)

  Uz ligt dus vermoedelijk ergens in of deels in het gebied van Edom[1].

  Waarschijnlijk ontleent het land Uz zijn naam aan Uz, de zoon van Disan (Gen. 36:28; 1 Kron. 1:42) en kleinzoon van Seir de Horiet. Uz was waarschijnlijk één van de vroege bewoners van Edom.

  Voetnoten  

  1. ↑ Vergelijk Encyclopedie van de Bijbel. Lion Publishing, Kok Voorhoeve, 1978-1980.

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.