Vervolging

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Voetnoten

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:

  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Vervolging

  Vervolgen betekent volgens het online woordenboek van Van Dale

  1. doorgaan met; voortzetten
  2. achternazitten
  3. in rechte aanklagen: iem gerechtelijk ~

  Vervolgen van christenen is hen vijandig volgen, achternazitten, volgen met het oogmerk hen te straffen. “Ver zet aan volgen iets vijandelijks bij” (Gerbrand Bruining)[1]

  Vervolging is niet hetzelfde als verdrukking. Vervolging is een vorm van verdrukking als de vervolgde weet heeft van de vervolging. Iemand kan verdrukt worden zonder vervolgd te worden. 

  Een geval van vervolging in het Nieuwe Testament verhaalt Lukas:

  Hnd 9:1 Terwijl nu Saulus nog steeds dreiging en moord blies tegen de discipelen van de Heer, ging hij naar de hogepriester
  Hnd 9:2 en vroeg hem om brieven naar Damaskus, voor de synagogen, om, als hij er vond die van de Weg waren, zowel mannen als vrouwen geboeid naar Jeruzalem te brengen.
  TELOS)

  Dat Saulus de heiligen vervolgde en daarmee hun Meester zelf, blijkt uit de woorden van Jezus:

  Hnd 26:14 En toen wij allen op de grond vielen, hoorde ik een stem tot mij zeggen in de Hebreeuwse taal: Saul, Saul, waarom vervolg je Mij? Het valt je hard tegen de prikkels achteruit te slaan.
  Hnd 26:15 En ik zei: Wie bent U, Heer? En de Heer zei: Ik ben Jezus die jij vervolgt. 

  (TELOS)

  Over de vervolging van Christenen, zie verder Vervolging van christenen.

  Voetnoten

  1. ↑ Gerbrand Bruining, Nederduitsche synonymen: of woorden, die elkanderen somwijlen vervangen kunnen, doch somwijlen niet, taalkundig, en ten deele ook etymologisch, behandeld, Volume 2 (Google eBook), 1836, blz. 66
  Internetadres: http://books.google.com/books?id=q5QIAAAAIAAJ

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.