Vuurkolom

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Voetnoten

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Vuurkolom

  De vuurkolom is het middel waardoor God Zijn volk Israël tijdens hun tocht door de woestijn des nachts lichtte op de weg. Overdag leidde Hij hen door een wolkkolom. De vuurkolom is een teken van Gods tegenwoordigheid als Leidsman van Zijn volk door de duisternis van de woestijn.

  Ex 13:21 En de HEERE toog voor hun aangezicht, des daags in een wolkkolom, dat Hij hen op den weg leidde, en des nachts in een vuurkolom, dat Hij hen lichtte, om voort te gaan dag en nacht.
  (SV)

  De vuurkolom leidde het volk en ging het voor op de weg (Num. 14:14). Het lichtte hen en was een licht op hun pad (Ex. 13:21; Neh. 9:12).

  Vuurkolom-Paul_Hardy.jpg

  Afbeelding[1]: Vuurkolom. Door Paul Hardy.

  De vuurkolom des nachts en de wolkkolom des daags bleven steeds bij het volk, God nam ze “niet weg van het aangezicht van het volk” (Ex. 13:22; Neh. 9:19).

  God was in de vuurkolom en de wolkkolom. Van hier zag Hij neer op het leger der Egyptenaren (Ex. 14:24). Hij verschrikte dat leger (Ex. 14:24).  

  De Hebreeuwse benaming voor de vuurkolom komt zes keer voor in het Oude Testament.

  Vuurkolom_boven_tabernakel.jpg

  Afbeelding[2]: Vuurkolom boven de tabernakel

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.