Wedergeboorte

Van $1

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Wedergeboorte

  De wedergeboorte is een geestelijke geboorte, bewerkt door Gods woord en Gods Geest, waardoor een gelovige als kind van God, uit God geboren wordt en een nieuw soort leven ontvangt.

  Wedergeboorte is een voorwaarde om het Koninkrijk van God te zien en binnen te gaan.

  Schriftplaatsen

  Enkele plaatsen in de Bijbel die spreken van de wedergeboorte:

  Joh 1:12 Maar allen die Hem hebben aangenomen, hun gaf Hij het recht kinderen van God te worden, hun die in zijn naam geloven;
  Joh 1:13 die niet uit bloed, niet uit de wil van het vlees, niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn.
  (TELOS)

  Joh 3:3 Jezus antwoordde en zei tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: tenzij iemand opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien.
  Joh 3:4 Nicodemus zei tot Hem: Hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Kan hij soms voor de tweede keer in de schoot van zijn moeder ingaan en geboren worden?
  Joh 3:5 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan.
  Joh 3:6 Wat uit het vlees geboren is, is vlees; en wat uit de Geest geboren is, is geest.
  Joh 3:7 Verwonder u niet dat Ik u gezegd heb: U moet opnieuw geboren worden.
  Joh 3:8 De wind waait waarheen hij wil, en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heengaat; zo is ieder die uit de Geest geboren is.
  Joh 3:9 Nicodemus antwoordde en zei tot Hem: Hoe kunnen deze dingen gebeuren?
  Joh 3:10 Jezus antwoordde en zei tot hem: Bent u de leraar van Israel en weet u deze dingen niet?
  (TELOS)

  Waaruit geboren

  Bij de wedergeboorte wordt men geboren uit de Geest, oftewel uit God.

  Joh 1:13 die niet uit bloed, niet uit de wil van het vlees, niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. 
  (TELOS)
  Joh 3:6 Wat uit het vlees geboren is, is vlees; en wat uit de Geest geboren is, is geest.
  (TELOS)

  Nieuw leven

  Ieder die in de Heer Jezus gelooft ontvangt in de wedergeboorte een geheel nieuw leven.

  Nieuwe natuur

  Wat uit de Geest geboren, is geest. Zoals de mens een lichamelijk wezen wordt door de geboorte uit het lichaam van de moeder, zo wordt hij een geestelijk wezen door de geboorte uit de Geest. Door de geboorte uit God ontvangt de gelovige een goddelijk leven, de Goddelijke natuur. Hij is een deelgenoot van de goddelijke natuur.  

  Joh 3:6 Wat uit het vlees geboren is, is vlees; en wat uit de Geest geboren is, is geest.
  (TELOS)

  2Pe 1:1 Simon Petrus, slaaf en apostel van Jezus Christus, aan hen die een even kostbaar geloof als wij verkregen hebben door de gerechtigheid van onze God en Heiland Jezus Christus:
  2Pe 1:2 genade en vrede zij u vermenigvuldigd in de kennis van God en van Jezus, onze Heer.
  2Pe 1:3 Zijn Goddelijke kracht heeft ons immers alles geschonken betreffende het leven en de godsvrucht door de kennis van Hem die ons heeft geroepen door zijn eigen heerlijkheid en deugd,
  2Pe 1:4 waardoor Hij ons de kostbare en zeer grote beloften geschonken heeft, opdat u daardoor deelgenoten van de Goddelijke natuur zou worden, ontkomen aan het verderf dat door de begeerte in de wereld is.
  2Pe 1:5 Voegt om deze reden echter ook, met inbreng van alle ijver, bij uw geloof de deugd, en bij de deugd de kennis,
  (TELOS)

  Wedergeborene en de wereld

  De wedergeborene komt uit God en gaat tot God. God is Zijn Vader en het huis van de Vader zijn bestemming. Uit Hem en tot Hem is hij. De niet-wedergeborene, de niet-gelovige, kent nocht de herkomst noch de toekomst of bestemming van de mens die opnieuw geboren is.

  Joh 3:7 Verwonder u niet dat Ik u gezegd heb: U moet opnieuw geboren worden.
  Joh 3:8 De wind waait waarheen hij wil, en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heengaat; zo is ieder die uit de Geest geboren is.
  (TELOS)

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.