Zadok

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Bronnen
  2. 2. Voetnoot

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Zadok

  Zadok (= 'rechtvaardige') is in de Bijbel de naam van de volgende personen:

  1. de zoon van Ahitub, afstammeling van Eleazar.

  2. de grootvader van koning Jotham;

  3. twee Israëlieten en een Leviet, die na de ballingschap vermeld worden. Een van hen was schrijver en schatmeester ten tijde van Nehemia.

  Zadok, de zoon van Ahitub[1], is verder het onderwerp van dit artikel. Vermoedelijk heeft koning Saul Zadok tot het hogepriesterschap geroepen, welke waardigheid hij ook onder David en Salomo bekleed heeft.

  Een tijd lang deelde hij de eer van deze betrekking met Abjathar. Dit moet men zich, naar het schijnt, zo voorstellen, dat Zadok te Gibeon bij de tabernakel, Abjathar te Jeruzalem bij de ark de heilige dienst verrichtte.

  Zadok zalfde Salomo tot koning. Zadok, een afstammeling van Eleazar[2], een zoon van de eerste hogepriester Aäron, kwam in de plaats van Abjathar (1 Kon. 2: 26,27,35), een afstammeling van Ithamar, eveneens een zoon van Aäron. Zadok was de eerste hogepriester die dienst deed in de tempel. In zijn geslacht is het hogepriesterschap tot de ballingschap gebleven.

  In de tempel volgens Ezechiël zullen 'de zonen van Zadok', de mannelijk nakomelingen van de hogepriester Zadok, dienen.

  Eze 40:46 De kamer waarvan de voorkant op het noorden uitziet, is voor de priesters bestemd die [hun] taak ten behoeve van het altaar vervullen. Dat zijn de zonen van Zadok, die uit de Levieten tot de HEERE mogen naderen om Hem te dienen.
  (HSV)

  Bronnen

  P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Hieruit is op 12 nov. 2012 het lemma 'Zadok' genomen en verwerkt.

  Voetnoot

  1. ↑, 2. ↑ De stamboom van Zadok, van aartsvader Noach tot hogepriester Josua. Gemaakt door Kees Langeveld, met Family Tree Builder, 22 dec. 2012.

  Zodak_stamboom.jpg

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
  BestandGrootteDatumToegevoegd door 
   Zodak_stamboom.jpg
  Stamboom Zadok, van Noach tot Josua
  58.98 kB10:07, 22 dec 2012Kees LangeveldActies
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.