Zebedeüs

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Bron

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Zebede%C3%BCs

  Zebedeüs was gehuwd met Salome en de vader van de apostelen Jakobus en Johannes. Hij was een visser aan de Galilese zee, te Kapernaüm of te Bethsaïda woonachtig.

  Naam. Zijn naam is de Griekse vorm (Ζεβεδαιος, Zebe’daios) van de Hebreeuwse eigennaam Zabdi (Hebr. Zabdiy = ‘schenking’) en betekent ‘mijn gave’, ‘mijn gift’. ‘Zebedeüs’ komt 12x in het Nieuwe Testament voor. Voorbeeld:

  Mr 10:35 En tot Hem kwamen Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs, zeggende: Meester! wij wilden [wel], dat Gij ons deedt, zo wat wij begeren zullen. (TELOS)

  Bron

  P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Zebedeüs' is op 16 aug. 2014 verwerkt.
   

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.