Zebulon

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Bronnen
  2. 2. Voetnoot

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Zebulon

  Zebulon was de zesde zoon van Jacob en Lea. Zijn naam betekent “bijwoning” (Gen. 30:20).

  Zebulon kreeg drie zonen: Sered, Elon en Jahleël. De Zebulonieten waren hun nakomelingen.

  Jacob zegende zijn zoon Zebulon aldus:

  Ge 49:13 Zebulon zal aan de zeekust wonen, ja, hij zal wonen aan de kust, [bij] de schepen, en zijn zijde zal naar Sidon [gericht] zijn. (HSV)

  Zebulon zal naar zijn naam "bijwoning" aan de haven van de zeeën wonen, en hij zal aan de haven van de schepen wezen. Uit zijn woonplaats in het land der belofte volgens (Joz.19:10 vv.) ziet hij voor zich naar de Middellandse Zee, naar het strand, waar schepen aanlanden, en zijn zijde heeft de richting naar Sidon; deze aanraking met de Fenicische wereldhandel zal hij tot zijn voordeel gebruiken, en deze zal hem aanzienlijke welvaart verschaffen (Deut.33:18).

  Het stamgebied van Zebulon werd ten noorden, oosten en westen door Aser en Naftali, ten zuiden door Issaschar en Manasse begrensd. Het wordt in Joz. 19: 10-16 beschreven.

  Stammen_van_Israel (1).jpg

  Kaart[1]: ligging van het stamgebied van Zebulon
   

  Later behoorde Zebulon tot het rijk van Israël en werd door de Assyriërs ontvolkt.

  Geen geestelijke, maar alleen tijdelijke aardse zegeningen werden door Jacob aan Zebulon toebedacht (Gen. 49:13), en toch zou aan Zebulon geestelijke schatten geschonken worden. Van Zebulon zou het geprofeteerd worden, dat het een groot licht zou zien (Jes.8:23). En dit grote licht is gezien, want in de landstreek van Zebulon lag Nazareth en in Nazareth heeft het Licht der wereld gewoond.

  Bronnen

  P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Zebulon' is op 8 juli 2014 verwerkt.

  Karl August Dächsel; F P L C van Lingen; H van Griethuijsen, Antz. et al, Bijbel, of De geheele Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament (volgens de Staten-overzetting) : met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden (Kampen: Bos, 1893-1901), commentaar op Gen. 49:13. Tekst hiervan is verwerkt op 8 juli 2014. 

  Voetnoot

  1. ↑ Kaart ontleend van Zaine Ridling (red.), Bible Atlas. Access Foundation. De gebruiksvergunning is: attribution, non-commercial.   

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.