Zedekia (koning van Juda)

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Bronnen

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:

  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Zedekia

  Zedekia was de laatste regerende koning van Juda uit het koningshuis van David. Hij volgde zijn neef Jojachin op en regeerde 11 jaar (599-588 v.C.) over het koninkrijk Juda (tweestammenrijk).

  Zijn naam wordt ook gespeld Sedekia, Sidkia, of, naar het letterlijk Hebreeuws, Tsidkiahoe.

  Hij was een jongere zoon van koning Josia en heette eigenlijk Mattanja. De naam Zedekia was hem door de Babylonische koning Nebukadnezar gegeven, die hem op de troon van Juda zette.

  Zedekia’s bewind was kwaad; hij verootmoedigde zich niet voor de profeet Jeremia, en ontheiligde de naam van Yahweh door het breken van zijn eed aan de koning van Babylon. De hogepriester en het volk overtraden ook enorm.

  Hij botste met de profeet Jeremia. Ondanks de waarschuwing door de profeet rebelleerde hij tegen Nebukadnezar van Babel. Hij sloot een verbond met Egypte (vgl. Ezechiël 17:3-20), waarvan hij hulp verwachtte. Maar Egypte werd door Nebukadnezar verslagen, die daarna het beleg sloeg tegen Jeruzalem. De belegering van de stad, waar Zedekia resideerde, duurde 1½ jaar.

  Zedekia werd vele malen door de profeet Jeremia gewaarschuwd, die hem raadde zich te onderwerpen aan Babylon. Hierom werd Jeremia echter vervolgd door de vorsten van Juda en in een kuil geworpen.

  Toen Jeruzalem werd ingenomen, trachtten Zedekia met zijn vrouwen en kinderen te ontsnappen, maar hij werd opgepakt en overgebracht naar Ribla, een stad in Syrië aan de rivier Orontes. Jeruzalem werd verwoest en de tempel verbrand.

  Twee profetieën aangaande Zedekia zijn opmerkelijk. De eerste profetie was dat hij zou spreken met de koning van Babylon en zijn ogen zou zien (Jer. 32: 4):

  Jer 32:4 en Zedekia, de koning van Juda, zal aan de hand van de Chaldeeën niet ontkomen, want hij zal zeker in de hand van de koning van Babel gegeven worden. Hij zal van mond tot mond met hem spreken en oog in oog met hem staan.
  (HSV)

  De tweede profetie was dat Zedekia naar Babel zou worden gebracht en daar zou sterven, zònder Babel te zien (Ezech. 12: 13)

  Ezech. 12:13 Ik zal Mijn net over hem uitspreiden, zodat hij in Mijn vangnet gevangen raakt. Ik zal hem brengen naar Babel, het land van de Chaldeeën, maar [ook] dat zal hij niet zien, hoewel hij daar zal sterven.
  (HSV)

  En zo geschiedde: nadat Zedekia koning Nebukadnezar in Ribla had gezien en gesproken, werden de kinderen van Zedekia voor de ogen van hun vader gedood. Vervolgens werden Zedekia’s ogen uitgestoken en werd hij blind naar Babel weggevoerd (588). Het is niet bekend wanneer Zedekia in Babel is gestorven.

  Schriftplaatsen: 2 Koningen 24: 17, 20, 2 Koningen 25: 2, 7, 1 Kron 3: 15, 2 Kronieken 36: 10, 11, Jer. 1: 3, Jer. 21: 1-7; Jer. 24: 8, Jer. 27: 3, 12, Jer. 28: 1, Jer. 29: 3, Jer. 32: 1-5; Jer. 34: 2-21, Jer. 37 - Jer. 39, Jer. 44: 30, Jer. 49: 34, Jer. 51: 59, Jer. 52: 1-11.

  Bronnen

  In de eerste versie van dit artikel is vertaalde tekst opgenomen uit A New and Concise Bible Dictionary s.v. Zedekiah. George Morris, 1899.
   

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.