Zee

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Voetnoten

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Zee

  De zee als verzameling van wateren, ter onderscheiding van het droge, is ontstaan op de derde dag van de schepping. 

  Ge 1:7 En God maakte dat gewelf en maakte scheiding tussen het water dat onder het gewelf is, en het water dat boven het gewelf is. En het was zo.
  Ge 1:8 En God noemde het gewelf hemel. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de tweede dag.
  Ge 1:9 En God zei: Laat het water dat onder de hemel is, in één plaats samenvloeien en laat het droge zichtbaar worden! En het was zo.
  Ge 1:10 En God noemde het droge aarde en het samengevloeide water noemde Hij zeeën; en God zag dat het goed was.

  (HSV)

  Tussen 2003 en 2008 steeg de zeespiegel ongeveer 3 millimeter per jaar. Smeltend poolijs droeg daar voor 40 procent aan bij [1]. Het internationale klimaatpanel IPCC voorzag in 2007 een zeespiegelstijging van 18 tot 59 centimeter in deze eeuw. Maar in 2011 kwam naar voren dat de zeespiegel meer en sneller stijgt dan eerder was aangenomen. Tot het jaar 2100 moet rekening worden gehouden met een stijging van 0,9 tot 1,6 meter, vooral als gevolg van het steeds sneller smeltende poolijs[2]

  In de eindtijd zal het bruisen van zee en watergolven de volken der aarde benauwd maken en radeloos maken (Luc. 21:25). Vergelijk ook Ps. 46:1-11, 93:1-5.

  Lu 21:25  En er zullen tekenen zijn aan zon, maan en sterren, en op de aarde benauwdheid onder de volken, in radeloosheid door het bruisen van zee en watergolven,
  (TELOS)

  In de toekomst schept God een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dan zal er geen zee meer zijn. 

  Opb 21:1 En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan, en de zee was niet meer.
  Opb 21:2 En ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen van God, gereed als een bruid die voor haar man versierd is.

  (TELOS)

  Voetnoten

  1. ↑, 2. ↑ Aldus de Arctische Raad in 2011. Deze Raad beschermt het milieu op de Noordpool.

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.