Zerach

Van $1

  Inhoudsopgave
  Geen koppen

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Zerah

  Zerach (ook Zerah genoemd) is een man uit Koesj (10e eeuw voor Christus) die een groot leger aanvoerde en ten strijde trok tegen Juda. Hij leed de nederlaag doordat God de Judeeërs te hulp kwam.

  2Kr 14:9 ¶ De Kusiet Zerach trok tegen hen ten strijde met een leger van duizendmaal duizend man en driehonderd wagens, en hij drong door tot Maresa.
  2Kr 14:10 Asa trok hem tegemoet; en zij stelden zich in slagorde in het dal Sefata bij Maresa.
  2Kr 14:11 Toen riep Asa tot de HERE, zijn God, en zeide: HERE, er is niemand buiten U om de machteloze te helpen tegen de machtige. Help ons, HERE, onze God, want op U steunen wij en in uw naam zijn wij opgetrokken tegen deze menigte. HERE, Gij zijt onze God, laat toch tegen U geen sterveling iets vermogen.
  2Kr 14:12 En de HERE deed de Kusieten de nederlaag lijden tegen Asa en Juda, zodat de Kusieten vluchtten.
  2Kr 14:13 Asa en zijn krijgsvolk vervolgden hen tot Gerar, en van de Kusieten vielen er zovelen, dat niemand van hen in leven bleef, want zij werden verpletterd voor het aangezicht van de HERE en van zijn leger. Men behaalde een zeer grote buit.
  2Kr 14:14 Daarop overweldigden zij al de steden rondom Gerar, want de schrik des HEREN lag erop; zij plunderden al de steden, omdat daarin veel buit was.

  Zerach is waarschijnlijk dezelfde als de Egyptische koning Usarkon II, de opvolger van Sisak.

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.