Zeshonderdzesenzestig (666)

Van $1

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wi...enzestig_(666)

  Zeshonderzesenzestig (666) is het getal van het tienhoornige en zevenkoppige Beest uit de zee (Opb. 13:18), een toekomstige machthebber in de eindtijd. Zijn handlanger, de valse profeet, de anti-christ, geeft vrijwel iedereen een merkteken, het merkteken van het Beest, dat is de naam van het beest uit de zee of het getal van zijn naam (666).

  Opb 13:16 En het maakt dat men aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd;
  Opb 13:17 en dat niemand kan kopen of verkopen dan wie het merkteken heeft: de naam van het beest of het getal van zijn naam.
  Opb 13:18 Hier is de wijsheid. Wie verstand heeft, laat die het getal van het beest berekenen, want het is het getal van een mens, en zijn getal is zeshonderdzesenzestig.

  In het Hebreeuws, Grieks en Latijn werden in plaats van cijfers letters gebruikt om getallen weer te geven. De letters van de naam van een persoon hebben elk een cijferwaarde. De optelling van deze cijferwaarden geeft een getal. De naam van het beest uit de zee is nog niet bekend, maar zal om te rekenen zijn naar het getal 666.

  In de geschiedenis heeft men de getalswaarde van diverse bestaande namen berekend. Een bekend voorbeeld is de naam 'Nero'. Wij moeten oppassen voor het toedichten van "het getal van het beest" aan machthebbers die wij niet mogen!

  Keizer Nero?

  Een bekend voorbeeld van een historische figuur die is aangewezen als het apocalyptische beest uit de zee, de drager van het naamsgetal 666, is keizer Nero (37-68 n.Chr). De uitdrukking 'keizer Nero' heeft in het Hebreeuws de getalswaarde 666. Hiertoe kwam men door de naam Nero in het Grieks te nemen, "Neron", en hieraan de titel "keizer" toe te voegen en dan de combinatie in Hebreeuwse letters op te schrijven en de som te berekenen: N(50)+R(200)+O(6)+N(50)+K(100)+S(60)+R(200)=666. De toevoeging "keizer" en het Griekse "Neron" in plaats van het Latijnse "Nero" maken de berekening echter gekunsteld. Niet alleen deze berekening maar ook het feit dat Nero enkele decennia overleed vóór het ontstaan van het profetische bijbelboek Openbaring (volgens de traditie rond 95 n. Chr.) maakt keizer Nero een onwaarschijnlijke kandidaat.  

  Voorstanders van de verbinding van 666 met Nero wijzen er echter op, dat in de Bijbel de naam van een Romeinse keizer meestal samen met de titel Caesar wordt genoemd. Zie bijvoorbeeld Lucas 2:1 en 3:1 - Caesar Augustus en Tiberius Caesar. En de geschiedenis leert ons dat Nero zichzelf altijd Caesar noemde. De Berlijnse professor Franz Ferdinand Benary zegt dat het vrijwel zeker is dat de letters die naar 666 verwijzen, Hebreeuwse letters moeten zijn. Wanneer deze naam in het Grieks wordt uitgesproken, geeft het ook 666, maar in het Latijn, is het inderdaad 616. Benary geeft aan dat Johannes destijds vrijwel zeker het getal gedeeltelijk heeft willen verhullen. Een Griekse heiden of Romein zou dit niet zo snel kunnen ontrafelen, maar de Joodse christenen die overal waren, zouden er geen moeite mee hebben[1].

  Vaak wordt gedacht dat deze visie alleen voorkomt bij preteristen en historicisten, maar dat is een misvatting. Er zijn ook futuristen die deze visie aanhangen, maar die daar een andere invulling aan geven. Zij denken veelal dat de geest van Nero, een van de vijf keizers die in Openbaring 17:10 genoemd worden, in de eindtijd uit de afgrond opkomt, om bezit te nemen van de Antichrist (de zevende koning) als deze dodelijk gewond raakt. Door de geest van Nero wordt hij weer levend. Hij is 'uit de zeven', en is tegelijkertijd ook de achtste koning (Openb. 17:11).

  Meer informatie

  Er is veel geestelijke rijkdom in Gods Woord te vinden. Zo ook met het getal 666 - drie maal zes - . Naast de betekenis die de Heilige Schrift zelf aangeeft 'het merkteken van het beest', is er ook de gewone betekenis. Het is 'het getal  van de mens', staat in Openb. 13:18 en we kunnen dan ook eens onze aandacht op dat specifieke gegeven richten. Zouden die drie cijfers 666 ook in 'de mens'  bijvoorbeeld in ons menselijk lichaam terug te vinden zijn? Laten we eens nagaan hoe het zit met de beenderen in ons lichaam...

  De beenderen in ons lichaam, uitgewerkt in getallen. We bedoelen met 'lichaam' de romp en beide armen en benen, en bezien dit apart van het hoofd.

  Er zijn dan 60 beenderen in onze romp. (12 rugwervels en uitgaande van deze 12 wervels 12 ribben rechts en 12 links, 7 nekwervels en 5 lendenwervels, 6 beenderen in het bekken, 2 x borstbeen, 2 schouderbladen en 2 sleutelbeenderen.

  en er zijn 60 beenderen in onze armen. 2 bovenarmbeenderen, 4 onderarmbeenderen, 10 middenhandsbeentjes, 16 handwortelbeentjes en 28 vingerkootjes.

  Er zijn 60 beenderen in de beide benen.  2 dijbenen, 2 knieschijven, 2 scheenbenen, 2 kuitbenen, 14 voetwortelbeentjes, 10 middenvoetbeentjes en 28 teenkootjes.

  Dat is bij elkaar ook 3 x 6... in ons lichaam en dat is frappant! In ons lichaam zit dus ook dat getal 666, hetgeen wonderwel overeenkomt met hetgeen geschreven staat in Openb. 13:18. Het getal van een mens. In elke medische encyclopedie kun je deze gegevens nazien. Nog wonderlijker is het met 'het hoofd'. De beenderen en beentjes in ons hoofd komen uit op acht-tallen, hoewel er soms verschillende tellingen mogelijk zijn. Dit zal echter in een ander artikel nader behandeld worden. Het getal '8' hoort bij Jezus Christus, die het Hoofd is van zijn Lichaam, Zijn Kerk, Zijn Gemeente, Zijn Bruid. Als dat ook te bestemder plekke is uiteengezet, blijkt temeer de grote wijsheid van de Auteur van de Bijbel. En dat is God Zelf die door de Heilige Geest ons Zijn onfeilbaar Woord heeft nagelaten.  

  Merkteken van het Beest

  Voetnoten

  1. ↑ zie Moses Stuart, A Commentary on the Apocalypse, deel 2, Excursus 4 - The Number of the Beast - pag. 452-459

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
  BestandGrootteDatumToegevoegd door 
   666.jpg
  Geen beschrijving
  9.56 kB22:08, 27 okt 2011Nico van KootenActies
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.