Zoan

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Voetnoot

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:

  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Zoan

  Zoan was in de oudheid een stad in Beneden-Egypte, gelegen in de Nijldelta. Op de ruïnes van de stad is later de stad Tanis gebouwd, die thans de naam San el-Hagar draagt.

  Zoan werd zeven jaar na de Israelische stad Hebron gebouwd.

  Nu 13:22 En zij trokken op in het zuiden, en kwamen tot Hebron toe, en daar waren Ahiman, Sesai en Talmai, kinderen van Enak; Hebron nu was zeven jaren gebouwd voor Zoan in Egypte.
  (SV)

  Zoan was één van de belangrijke steden in Egypte, naast onder andere No (=Thebe).

  Eze 30:14 En Ik zal Pathros verwoesten, en een vuur leggen in Zoan; en Ik zal gerichten oefenen in No.

  Het was de hoofdstad van de Hyksos, herderkoningen van Egypte.

  Te Zoan ontmoetten Mozes en Aaron de farao van Egypte en op die plaats, in het veld van Zoan, werden de plagen opgeroepen en deed God wonderbaarlijke dingen.

  Ps 78:12 Voor hun vaderen had Hij wonder gedaan, in Egypteland, [in] het veld van Zoan.
  Ps 78:43 Hoe Hij Zijn tekenen stelde in Egypte, en Zijn wonderheden in het veld van Zoan;
  (SV)

   Uittocht_uit_Egypte_Access_Foundation.jpg
  Fig. Uittocht van het volk Israel, nadat God in het veld van Zoan wonderen had gedaan en de eerstgeborenen in Egypteland had geslagen[1]

  Voetnoot

  1. ↑ Kaart ontleend van Zaine Ridling (red.), Bible Atlas. Access Foundation. De gebruiksvergunning is: attribution, non-commercial.

   

  (Verrijk Christipedia door uw/jouw kennis of informatie toe te voegen of bestaande tekst te verbeteren)

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.