Zoar

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Bron
  2. 2. Voetnoten

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Zoar


  Zoar (Hebr. Tsoar) was een klein stadje aan de zuidoostelijke uithoek van de Dode Zee. Zij behoorde met Sodom en Gomorra tot de steden in de vallei Siddim die om hun slechtheid vernietigd zouden worden. Zoar bleef echter gespaard omwille van Lot, die er een veilig heenkomen zocht. Zoar wordt genoemd in Gen. 13: 10; 14: 2, 8; 19: 22, 30; Jes. 15:5; Jer. 48: 34.

  Abraham_in_Kanaan (Access Foundation).jpg

  Kaart[4]: ligging van Zoar ten zuidoosten van de huidige Dode Zee.
  (Klik op de kaart om deze te vergroten) 

  Zoar heette vroeger Béla (= ‘verderf’[3]), en ontving de naam ‘Zoar’ door Lot, die haar om haar kleinheid tot zijn wijkplaats koos. De naam ‘Zoar’ betekent ‘kleinheid’[1], ‘onbeduidend’ of ‘onbelangrijk’ [2], van het werkwoord 'zaór, ‘gering zijn, weinig worden’, vgl. Gen. 19:20,22.

  Zoar lag in een paradijselijk oord, in de waterrijke en vruchtbare Jordaanvallei, zoals blijkt uit Gen. 13:10, de eerste Schriftplaats die van Zoar melding maakt:

  Ge 13:10  En Lot sloeg de ogen op en zag dat heel de Jordaanvlakte rijk aan water was; voordat de HEERE Sodom en Gomorra te gronde gericht had, was zij in de richting van Zoar als de hof van de HEERE, als het land Egypte.
  (SV)

  Bron

  S.J. van Ronkel, Woordenboek der eigennamen (Groningen: M. Smit, 1835) s.v. Zoär. Hieruit is op 13 jan. 2013 tekst genomen en verwerkt. Van Ronkel was destijds hoofdonderwijzer aan een Joodse school en beëedigd vertaler.

  Voetnoten

  1. ↑ Volgens Van Ronkel, aangehaald werk, blz. 304.
  2. ↑ Volgens het Hebreeuws-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.
  3. ↑ Aldus Karl August Dächsel; F P L C van Lingen; H van Griethuijsen, Antz. et al, Bijbel, of De geheele Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament (volgens de Staten-overzetting) : met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden (Kampen: Bos, 1893-1901), commentaar op Gen. 13:10.
  4. ↑ Kaart ontleend van Zaine Ridling (red.), Bible Atlas. Access Foundation. De gebruiksvergunning is: attribution, non-commercial.   

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.