Atlas van de Bijbel

Van $1

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wi..._van_de_Bijbel

  De volgende kaarten bij de Bijbel worden gebruikt op Christipedia.

  Land van Israël

  Israël (Wolters)
  Israël natuurkundig-aardrijkskundig (Access Foundation)
  Israël: noorden (Access Foundation)
  Galilea (Wolters)
  Israël: midden noordelijk (Access Foundation)
  Samaria (Wolters)
  Israël: midden zuidelijk (Access Foundation)
  Judea (Wolters)
  Israel: zuiden (Access Foundation)

  Oude Testament

  In chronologische volgorde:

  Oude wereld
  De volken der oude wereld - volkerentafel Genesis 10 (Access Foundation)
  De volken der oude wereld - volkerentafel Genesis 10 (Wolters).
  Tweestromenland of Mesopotamië (Wolters)
  Nabije Oosten in het 3e millennium v.Chr. (Access Foundation)

  Abraham tot Richteren
  Tocht van Abraham van Ur naar Kanaän (Access Foundation)
  Kanaän in de tijd van Abraham tot Mozes (Access Foundation)
  Niet-Israelietische volken in en bij Kanaän (Wolters)
  Abraham in Kanaän (Access Foundation)
  De reizen van Jacob (Access Foundation)
  Jozefs reizen (Access Foundation)
  Egypte, Kanaän en noordelijke rijken (1600-1200 v.C.) (Access Foundation)
  Route van en na de uittocht (Access Foundation)
  Tocht van de twaalf verspieders (Access Foundation)
  Gebeurtenissen tijdens het verblijf in Kades-Barnea (Access Foundation)
  Van Kadesh-Barnea naar de velden van Moab (Access Foundation)
  Jozua's campagnes in het midden en zuiden van Kanaän (Access Foundation)
  Stammen van Israël (Access Foundation)
  Levietische steden en vrijsteden (Access Foundation)
  Nabije Oosten in de 12e en 11e eeuw v.C. (Access Foundation)
  Oostelijk kustgebied van de Middellandse Zee in de 12e en 11e eeuw v. C. (Access Foundation)
  Richteren (rechters) in Israël (Access Foundation). Zie ook Richteren (bijbelboek).
  Barak verslaat de Kanaänieten (Access Foundation). Zie ook art. Barak.
  Gideon verslaat de Midianieten (Access Foundation).

  Koningen tot terugkeer uit Babel
  Koninkrijk van David en Salomo (Access Foundation)
  Jeruzalem ten tijde van David en Salomo (Access Foundation)
  Verdeelde rijk, Israel en Juda (Access Foundation)
  Israel en Juda ten tijde van Jerobeam II en Uzzia, 8e eeuw v.C. (Access Foundation)
  Assyrische rijk, 2e helft 8e eeuw v.C. (Access Foundation)
  Jeruzalem in de dagen van koning Hizkia (Access Foundation)
  Assyrische rijk, 7e eeuw v.C. (Access Foundation)
  Campagnes van de Assyrische koning Tiglat-Pileser, 8e eeuw v.C. (Access Foundation)
  Wegvoering der Joden naar Babylonië, 1e helft 6e eeuw v.C. (Access Foundation)
  Juda tijdens de wegvoering naar Babel, 1e helft 6e eeuw v.C. (Access Foundation)
  Wereldmachten in het Midden-Oosten, 1e helft 6e eeuw v.C. (Access Foundation)
  Veroveringen door de Perzische koning Kores (Cyrus de Grote) in de 6e eeuw v.C. (Access Foundation)
  Perzische rijk (Access Foundation)
  Terugkeer van Joodse ballingen naar het land van Israël (Access Foundation)
  Juda ten tijde van Nehemia, 5e eeuw v.C. (Access Foundation)

  Tussentijd

  In chronologische volgorde:

  Griekse-Macedonische rijk van Alexander de Grote (Access Foundation).
  Grieks-Macedonische rijk verdeeld (ca. 275 v.C.) (Access Foundation).
  Seleucidenrijk en Antiochus III (3e en 2e eeuw v.C.) (Access Foundation).
  Campagnes van Antiochus IV Epiphanes tegen Egypte (1e helft 2e eeuw v. C.) (Access Foundation)
  Opstand van de Makkabeeën (2e helft 2e eeuw v.C.) (Access Foundation)
  Romeinse rijk in de 3e en 2e eeuw v.C. (Access foundation)
  Romeinse rijk in de 1e eeuw v.C. (Access Foundation)

  Nieuwe Testament

  In chronologische volgorde:

  Romeinse rijk ten tijde van Jezus' geboorte (Access Foundation).
  Israël in de tijd van Jezus Christus (Access Foundation).
  Jeruzalem (oude stad) + legenda (Wolters).
  Jeruzalem ten tijde van het Nieuwe Testament (Access Foundation).
  Tempel plattegrond (Access Foundation).
  Optreden van Johannes_de_Doper (Access Foundation).

  Leven en dienst van de Heer Jezus
  Jezus' geboorte en vroege jeugd (Access Foundation).
  Jezus gedoopt door Johannes en verzocht in de woestijn (Access Foundation)
  Jezus in Galilea (Access Foundation).
  Jezus' bediening rond het meer van Galilea (Access Foundation).
  Jezus' bediening buiten Galilea (Access Foundation).
  Jezus' reizen van Galilea naar Judea (Access Foundation).
  Jezus in Judea en Jeruzalem (Access Foundation).
  Jezus leert en doet wonderen in Jeruzalem (Access Foundation).
  Jezus' lijdensweek in Jeruzalem (Access Foundation).

  Na de hemelvaart van de Heer Jezus
  Uitbreiding van de vroege gemeente in het land van Israël (Access Foundation).
  Het koninkrijk van Herodes Agrippa I (37-44 na Chr.) (Access Foundation).
  Paulus' bekering en vroege dienst (Access Foundation).
  Paulus' eerste zendingsreis (Access Foundation).
  Paulus' tweede zendingsreis (Access Foundation). 
  Paulus' derde zendingsreis (Access Foundation).
  Paulus' reis naar Rome (Access Foundation).
  Het koninkrijk van Herodes Agrippa II, 2e helft 1e eeuw na Chr. (Access Foundation).
  Zeven gemeenten van Openbaring (Access Foundation).
  Romeinse rijk ca. 117 n.C. (Access Foundation)

  Toekomstig Israël
  Verdeling van het land onder de twaalf stammen volgens de openbaring aan Ezechiël[1] 

  Meer informatie

  Tim Dowley, Studie-atlas bij de Bijbel. Heerenveen: Groen, 2004. Pagina's: 32. 
  Barry J. Beitzel, De Grote Bijbelatlas, Heerenveen: Groen, 2012. Pagina's: 304. Vertaling van 'The New Moody Atlas of the Bible' (2009). 

  Engelstalig: 

  Barry j. Beitzel, The Moody Atlas of Bible Lands. Moody Publisher, 1985. Pagina's: 236.
  Barry J. Beitzel, The New Moody Altlas of the Bible. Moody Publisher, 2009. Pagina's: 304. 
  John D. Currid, David P. Barret, Crossway ESV Bible Atlas. Crossway Books, 2010. Pagina's: 352.

  Bronnen

  De kaarten van de Access Foundation zijn ontleend van Zaine Ridling (red.), Bible Atlas. Access Foundation. De gebruiksvergunning is: attribution, non-commercial. 

  De kaarten van Wolters stammen uit: A. van Deursen, Schoolatlas voor Bijbelse geschiedenis, Uitg. J.B. Wolters Groningen Batavia, 1940. De kaarten zijn gemaakt door het Cartografisch instituut J.B. Wolters. 

  Voetnoot

  1. ↑ De oorsprong van deze kaart is onbekend. Hij is te vinden op diverse sites, onder andere www.TempleMount.org

   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.