Handleiding

Van $1

  Deze handleiding geeft aanwijzingen om aan de slag te gaan in Christipedia. Een webbrowser (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox en dergelijke) en een internetaansluiting is alles wat je nodig hebt. 

  Inhoudsopgave

  Inloggen

  Inloggen doe je door rechtsboven in het scherm op Log in te klikken en vervolgens je gebruikersnaam en wachtwoord in te geven. Het is onmogelijk pagina's te bewerken zonder ingelogd te zijn.

  Wachtwoord wijzigen

  1. Log in
  2. klik op Extra's
  3. kies Mijn voorkeuren. Hier kunt u een nieuw wachtwoord opgeven.

  Welkom aan nieuwe schrijvers

  Hoe schrijf je een artikel voor Christipedia.nl? Er is een introductiefilmpje (5 minuten) met gesproken instructie voor een eerste kennismaking. Als je het introductiefilmpje gezien hebt kun je aan de slag. Hieronder volgen enkele tips.

  Woordgebruik

  Wees niet bang om grammaticale of spellingfouten te maken. Anderen zullen je schrijfsel vroeg of laat corrigeren.

  Probeer wel zinnen te schrijven in plaats van een serie losse woordjes zoals op een kladblaadje of in een aantekeningenschrift.

  Vermijd het persoonlijke voornaamwoord ik. Jij bent misschien de eerste die het artikel schrijft, maar anderen kunnen eraan toevoegen en wie is dan de 'ik'? Christipedia is geen persoonlijk dagboek, maar een internetencyclopedie die in samenwerking met anderen wordt gebouwd. Op je persoonlijke 'mijn pagina' kan er uiteraard wel van 'ik' of 'mijn' sprake zijn.

  Vermijd relatief-tijdelijke uitdrukkingen als "in de laatste tijd" of "in de laatste jaren" omdat ze tijdgebonden zijn en over enkele jaren misschien niet meer van toepassing zijn. Een zin als

  na de verkiezingsuitslag in Iran vorig jaar volgden heftige binnenlandse protesten

  kan beter worden veranderd in 

  na de verkiezingsuitslag in Iran in 2009 volgden heftige binnenlandse protesten.

  Vermeld bij tijdgebonden gegevens het desbetreffende jaar. Een zin als

  35% van de bevolking is christen

  kan beter worden veranderd in

  35% van de bevolking is christen (stand 2013)   of
  35% van de bevolking is christen (2013)   of
  35% van de bevolking is christen (jaar 2013) 

  Sla tussendoor op

  Deze aanbeveling geldt in het algemeen als je op Christipedia schrijft, maar vooral als je met een draadloze verbinding werkt. Ga niet lange tijd typen zonder tussendoor op te slaan. Omdat je anders je werk kunt kwijtraken doordat de verbinding met internet of Christipedia wegvalt.

  Gelukkig slaat Christipedia zelf tussendoor op, zonder dat je op de knop Opslaan klikt. Wanneer de internetverbinding wegvalt en je keert terug op de pagina waarmee je bezig was, dan vraagt het programma of je verder wilt gaan met bewerken ('continue editing') dan wel de wijzigingen wilt afwijzen ('discard'). Niettegenstaande dat is regelmatig opslaan aanbevolen. 

  Nieuwe pagina maken

  Bestaat de pagina die wilt maken misschien al? Dat kun je uitvinden door op trefwoord te zoeken (zie links het veld Zoek) EN te kijken op de plattegrond van de site (menu Extra's > Plattegrond). 

  Een nieuwe pagina maak je aldus:

  1. Bedenk een titel waaronder het artikel geplaatst wordt. Bijv. Jacobus. 
    
  2. Omdat de titel met een "J" begint en alle artikelen alfabetisch geordend zijn, gaan we het artikel onder "J" plaatsen. Klik daartoe in het menu links op Artikelen, ga naar de pagina met de beginletter, bijv. J.
    
   Ander voorbeeld: Is jouw onderwerp de brief van Titus, dan plaats je de pagina onder T en pas je de titel Titus (bijbelboek) toe, omdat er ook personen zijn die zo heten, bijv. keizer Titus.  
    
   Artikelen over personen krijgen de titel in de vorm Achternaam, voornaam tussenvoegsel
   Voorbeeld 1: Olevianus, Caspar is de titel van een artikel over Caspar Olevianus.
   Voorbeeld 2: Salisbury, Johannes van is de titel van een artikel over Johannes van Salisbury.
    
   Tip: Kijk eens op Wikipedia.nl om te zien welke titel eventueel daar is gebruikt. 
      
  3. Klik op de knop Nieuwe pagina. De nieuwe pagina wordt aangemaakt onder de de letter J.
    
  4. Voer de titel in, bijv. Jacobus
   De eerst ingevoerde titel is belangrijk, omdat deze de volgorde in het menu links bepaalt. 
  5. Voer de tekst in. Als je tekst uit Microsoft Word invoert, gebruik dan de knop Plakken als Word-gegevens  Knop_Plakken-als-Word-gegevens.gif
    
  6. Sla tenslotte op met de knop Opslaan

  Indeling van een artikel

  Een artikel op Christipedia kent de volgende indeling, afhankelijk van de lengte van de tekst en het aantal onderdelen. Van bovenaan tot onderaan: 

  Aanhef: in een of enkele zinnen de kern weergeven, het artikel samenvatten. Een heel kort artikel heeft geen aanhef nodig. 

  Inhoudsopgave: indien het artikel lang is en meerdere kopjes heeft, kun je na de aanhef dit opnemen: 

  Inhoud:
  
  {{page.toc}}

  met daaronder een lijn (knop Horizontale lijn invoegen)


  Hoofdtekst. Bevat de meeste tekst. In korte artikelen is een onderscheid tussen aanhef en hoofdtekst soms niet zinvol.

  Meer informatie: onder dit kopje nemen we verwijzingen naar relevante boeken, artikelen, video's enz. op.

  Bronnen: onder dit kopje vermelden we zonodig gebruikte bronnen van informatie. 

  Voetnoten: onder dit kopje, helemaal onderaan het artikel, komen genummerde voetnoten met toelichting, bronvermelding e.d. De verwijzingen naar de voetnoten staan in de tekst. 

  Bestaande pagina bewerken

  1. Vraag de pagina op
  2. Klik op de knop Bewerk pagina. Als de pagina paragraafkopjes bevat, kun je ook alleen paragraaf bewerken. Klik hiertoe op het icoontje naast de kop; het icoontje (een blauw velletje met potlood) wordt zichtbaar door de muis boven het kopje te houden. Illustratie:

   Paragraaf_bewerken.jpg 
  3. Sla tenslotte op met de knop Opslaan

  Verwijder niet zomaar tekst van een andere schrijver, tenzij zijn woorden onjuist zijn, verplaatst moeten worden of anderszins bewerkt moeten worden.

  Tekst uit Word

  Tekst uit het veelgebruikte tekstverwerkingsprogramma Microsoft Word is opgemaakt met eigen (verborgen) opmaakcodes. Deze codes kunnen ongewenste effecten geven op een pagina van Christipedia. Daarom moet je tekst uit Word invoegen met de knop Plakken als Word-gegevens Knop_Plakken-als-Word-gegevens.gifof met de knop Plakken als platte tekst Knop_Plakken-als-platte-tekst.gif. Bij Plakken als Word-gegevens wordt de opmaak uit Word - bijvoorbeeld vet en cursief - bewaard, bij Plakken als platte tekst gaat alle opmaak verloren. 

  1. Selecteer de tekst in het Word-document (of in het programma Kladblok)
  2. Kopieer de test via de toetscombinatie CTRL-C naar het interne geheugen van de computer
  3. Klik in de werkbalk op de knop Plakken als Word-gegevens Knop_Plakken-als-Word-gegevens.gifof op de knop Plakken als platte tekst Knop_Plakken-als-platte-tekst.gif
  4. Plak de tekst in het vak met de toetscombinatie CTRL-V
  5. knop OK. De tekst wordt geplaatst.
  6. Haal eventuele overbodige witregels weg.

  Opmaak

  Lange stukken tekst kun je onder verdelen in paragrafen door kopjes toe te passen. De paragraafkoppen geef je een opmaakstijl met de knop H1 (van 'heading 1'). Kopjes binnen een paragraaf, dus subparagrafen geef je H2, enz. De knoppenbalk heeft hiervoor het onderdeel: Headings.jpg

  Een witregel ontstaat door op de toets ENTER te drukken. 
  Een nieuwe regel zonder witregel krijg je door SHIFT+ENTER (d.w.z. SHIFT ingedrukt houden en dan op ENTER drukken).

  Genummerde tekst of tekst met opsommingstekens staat onder elkaar zonder witregel:

  1. eerste punt
  2. tweede punt
  3. derde punt
  4. enz.
  • eerste punt
  • volgende punt
  • volgende punt
  • enz.

  Hiervoor gebruik je de knoppen Knop_nummering_opsomming.jpg

  Bevatten de punten veel tekst, dan kun je een witregel aanbrengen middels SHIFT+ENTER gevolgd door een spatie. Voorbeeld:

  1. eerste punt met veel tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst
   tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst 
   tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst   
    
  2. tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst
   tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst 
   tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst
   tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst    
        

  Bovenstaand gedeelte van deze inleiding is voldoende om aan de slag te kunnen gaan: pagina aanmaken, tekst bewerken en opslaan.
  Als je paragraafkopjes toepast (knoppen H1 t/m H3), dan wordt na het opslaan automatisch een inhoudsopgave aangemaakt. 

  Waarover iets schrijven? Tip: Over onderwerpen die je bezig houden, of waarover je iets weet, of die actueel zijn, of waarover je iets in de Bijbel gelezen hebt, enz. 

  Wees niet bang om fouten te maken of tekst te verknoeien. Fouten kunnen (door de beheerders) worden teruggedraaid. 

  Hieronder vind je meer over: links, voetnoten, versies vergelijken, je persoonlijke gegevens aanpassen, etc.

  Testen

  Wil je een pagina hebben waarop je iets wilt uitproberen? Maak een pagina Test aan onder Mijn pagina:

  1. Klik links boven in het scherm op Mijn pagina. Ieder die is geregistreerd in Christipedia heeft een persoonlijke Mijn pagina
  2. Als je Mijn pagina nog niet bestaat, kreeg je een vrijwel lege pagina. Sla deze op, eventueel na wat over jezelf verteld te hebben.
  3. Maak nu, terwijl Mijn pagina in beeld is, een nieuwe pagina aan getiteld Test

  De pagina Test komt te staan (wordt gerangschikt) onder de Mijn pagina. Je kunt dat zien in het menu links. Bedenk dat de pagina Test gevonden kan worden door het lezerspubliek.

  Hyperlinks

  Interne hyperlink

  Een interne hyperlink is een link naar een pagina van Christipedia, een pagina binnen Christipedia; vandaar de term 'interne hyperlink'. Om een interne hyperlink in te voegen zijn er twee methoden.

  Methode 1 is het makkelijkst en gaat via de knop Link toevoegen/wijzigen op de knoppenbalk: videoinstructie met stem.

  Instructie (uitgeschreven): 

  1. Dubbelklik op het woord dat de hyperlink moet worden. Als je geen woord selecteert, zal het volledige internetadres als link verschijnen.
  2. Klik op de knop Link toevoegen/wijzigen in de knoppenbalk
  3. Voor een link naar een bestaande pagina van Christipedia: selecteer de pagina die het systeem voor je opzoekt
  4. Klik tenslotte op de knop Werk link bij

  Methode 2 is het invoeren van een interne hyperlink door een code in te typen, bijvoorbeeld [[artikelen/m/mens|mens]]

  1. typ ter opening: [[  (twee vierkante haakjes openen)
  2. typ het interne internetadres in: (bijvoorbeeld) /artikelen/m/mens
  3. typ: |  (verticaal streepje)
  4. typ de naam van de hyperlink, dat is het woord dat de lezer ziet staan: (bijvoorbeeld) mens
  5. typ ter afsluiting: ]]  (twee vierkante haakjes sluiten)

  Een interne hyperlink die naar een onjuist of niet-bestaand pagina-adres verwijst wordt rood gemarkeerd, bijvoorbeeld Melancton.

  Externe hyperlink

  Een externe hyperlink is een link naar een extern bestand (site, pagina, afbeelding, flimpje, etc), dus naar iets buiten ('extern') Christipedia. Om een externe hyperlink in te voegen zijn er drie methoden. Zorg wel dat je ingelogd bent en dat de pagina ter bewerking geopend is (door de knop Nieuwe Pagina of Bewerk pagina)

  Methode 1 is het intypen van een internetadres. Dit is makkelijkste manier.

  1. Typ of kopieer het internetadres in (bijvoorbeeld www.refdag.nl) en druk op de toets Spatie. Het internetadres wordt automatisch omgezet in een goede link.
  2. Als je een linknaam wilt gebruikten, bijv. dagblad, in plaats van een internetadres als www.refdag.nl te tonen, dan kun je in de link www.refdag.nl klikken en de tekst van de link veranderen in dagblad.

  Methode 2 is via de knop Link invoegen/wijzigen op de knoppenbalk:

  1. Dubbelklik op het woord dat de hyperlink moet worden. Als je geen woord selecteert, zal het volledige internetadres als link verschijnen.
  2. Klik op de knop Link invoegen/wijzigen in de knoppenbalk
  3. Typ of kopieer het volledige internetadres van de externe webpagina (afbeelding, filmpje etc.) in, bijv. http://www.refdag.nl 
   Zorg dat je het voorvoegsel http:// opneemt, anders werkt de externe link niet.
  4. Klik tenslotte op de knop Werk link bij

  Methode 3 is het invoeren van een externe hyperlink door een code in te typen:

  1. typ ter opening: [[  (twee vierkante haakjes openen)
  2. typ het internetadres in: (bijvoorbeeld) http://www.refdag.nl
   Het voorvoegsel http:// is noodzakelijk, anders werkt de link niet.
  3. typ: |  (verticaal streepje)
  4. typ de naam van de hyperlink: (bijvoorbeeld) dagblad
  5. typ ter afsluiting: ]]  (twee vierkante haakjes sluiten)

  Hyperlink aanpassen

  Om een hyperlink aan te passen:

  1. Klik in de hyperlink
  2. Druk de rechtermuisknop in om het snelmenu te tonen
  3. kies het menu-item dat je nodig hebt, bijv. Update Link om het adres aan te passen

  Titel van een artikel

  We gaan nader in op het toekennen van een titel. Wat de titels van artikelen betreft hanteren we de volgende regels. De titel geeft het onderwerp van het artikel weer.

  Artikelen over personen krijgen de titel in de vorm Achternaam, voornaam tussenvoegsel
  De voornaam is toe te passen als deze bekend is.
  Voorbeeld: Titus is de titel van een artikel over de metgezel van Paulus. Voor christenen is Titus een bekende naam. Als we een andere Titus bedoelen, dan kunnen we dat tussen haakjes aanduiden, zie volgende voorbeeld.

  Voorbeeld: Titus (keizer) is de titel van een artikel over de Romeinse keizer Titus. Deze keizer heette voluit Titus Flavius Vespasianus. We volstaan in de titel niettemin met Titus (keizer), omdat deze keizer gewoonlijk alleen Titus wordt genoemd.

  Voorbeeld: Titus (bijbelboek) is de titel van een artikel over het bijbelboek Titus. Omdat er een persoon is die zo heet, namelijk de metgezel van Paulus, voegen we tussen ronde haken een nadere aanduiding toe. 
  Voorbeeld: Olevianus, Caspar is de titel van een artikel over Caspar Olevianus
  Voorbeeld: Salisbury, Johannes van is de titel van een artikel over Caspar Olevianus

  Tip: Kijk eens op Wikipedia.nl om te zien welke titel eventueel daar wordt gebruikt.

  Paragraaf en hoofdartikel

  Wanneer een paragraaf te lang wordt, kunnen we aan apart hoofdartikel maken en de paragraaf verkorten tot twee elementen:

  1. Een inleidend gedeelte, 
  2. dat eindigt met een verwijzing naar het hoofdartikel

  De verwijzing naar het hoofdartikel heeft deze vorm, bij voorbeelden:

  Zie Nederland voor het hoofdartikel over dit onderwerp

  of als er twee of meer hoofdartikelen zijn:

  Zie Nederland en België voor de hoofdartikelen over dit onderwerp

  De verwijzing naar het hoofdartikel bevat een hyperlink naar het hoofdartikel.

  Afbeeldingen

  Welke afbeeldingen mogen we gebruiken? We gebruiken afbeeldingen

  • uit het publieke domein (waarop geen auteursrechten meer rusten)
  • afbeeldingen die volgens de maker vrij te gebruiken zijn voor ons doel, bijvoorbeeld omdat we een niet-commerciële of christelijke site zijn
  • afbeeldingen waarvoor we uitdrukkelijk toestemming hebben verkregen

  We gebruiken geen deeplink naar afbeeldingen. Een afbeelding met een deeplink is een afbeelding die elders staat, maar steeds vanuit Christipedia wordt aangeroepen. Deze aanroep gaat gepaard met de overdracht van gegevens, wat een belasting voor de computer van de externe site is waarop de afbeelding staat.

  Voorkom dat een afbeelding onnodig zwaar is. Een zware afbeelding neemt opslagruimte in beslag en die is beperkt.

  Let bij de plaatsing van een afbeelding op de richting die de foto bevat. Voorbeeld: de afbeelding van Darius I (zie http://christipedia.wik.is/Artikelen/D/Darius_I ) plaatsen we links, zodat Darius naar de tekst uitkijkt, in plaats van rechts, waardoor Darius van het artikel zou afkijken.

  Invoegen

  Een afbeelding kan niet worden gekopieerd en vervolgens direct in de pagina worden geplakt; de methode van kopieren en plakken werkt hier dus niet. Een afbeelding kan als volgt worden ingevoegd:

  1. Indien de afbeelding al bestaat op Christipedia, ga dan naar stap 5
  2. We gaan een afbeelding uploaden naar Christipedia. De afbeelding bewaren we bij de pagina waarin de afbeelding gebruikt wordt. Toon daarom eerst deze pagina op je scherm. Kies dan menu-item Meer, en kies vervolgens Voeg bestand of plaatje toe.
  3. Klik op de eerste knop Bladeren om te bladeren naar het bestand op de harde schijf van uw computer
  4. Selecteer het up te loaden bestand en klik op de knop Attach Files. De afbeelding wordt geplaatst bij/onder de pagina waarin u werkt.
  5. Open de pagina in de Bewerk pagina modus
  6. Klik op de plek waar de afbeelding moet komen.
   Moet de afbeelding op een regel komen zonder tekst ernaast, maak dan een lege regel en klik hierin.
   Moet de afbeelding in een regel komen met de tekst rechts van de afbeelding, klik dan in het begin van de regel die de tekst bevat.
   Moet de afbeelding helemaal rechts komen, klik dan in de regel met de tekst.
  7. Klik in de knoppenbalk op de knop Insert Image.
  8. Selecteer de afbeelding
   Bevindt de afbeelding zich elders op Christipedia, ga met de blauwe knop Terug een niveau terug en zoek de pagina op waaronder de afbeelding te vinden is en selecteer de afbeelding.
  9. Kies Image size (=grootte van de afbeelding in de tekst). Standaard keuze is Original d.w.z. oorspronkelijke grootte.
  10. Kies de Uitlijning: er zijn 3 mogelijkheden:
   - afbeelding in de regel (geen tekst naast de afbeelding),
   - of afbeelding links met tekst rechts,
   - of afbeelding rechts met tekst links.
  11. Klik tenslotte op de knop Plaatje toevoegen

  Afbeelding verplaatsen

  Om een afbeelding te verplaatsen binnen een pagina, kun je de afbeelding slepen naar een andere plek. Let daarbij op de positie van de invoegcursor (het verticale streepje dat met uw muisaanwijzer in de tekst meeloopt).

  Witruimte om afbeelding

  Om te voorkomen dat de tekst te dicht tegen de afbeelding aan komt, kun je verschillende dingen doen.

  Methode 1:

  1. Voorzie de afbeelding in het beeldbewerkingsprogramma op jouw computer van witruimte.  
  2. Voeg de afbeelding daarna toe aan de tekst op Christipedia.

  Methode 2:

  1. Plaats het artikel
  2. Klik in de werkbalk op de knop Toggle HTML source
   HTML is de onderliggende code die de opmaak van tekst en afbeeldingen bepaald. HTML is niet specifiek voor Christipedia, maar een standaard opmaakcode voor webpagina's.
    
  3. Zoek in deze broncode de plaats van de afbeelding op. Deze plaats is te herkennen aan de code <img en wat erop volgt.
    
  4. Plaats achter <img de codehspace="10", het resultaat is: <img hspace="10"
   Let op: Aanpassen van de broncode vereist nauwkeurig typen.
   Hspace betekent: horizontale ruimte. 10 is het aantal beeldpunten. Hoe hoger dit getal, des te meer witruimte. 10 is een goede waarde
  5. Klik op de knop Toggle HTML source om terug te keren in de gewone paginabewerkingsmodus.
   Als je aanpassing correct is, kun je het verschil zien: de witruimte links en rechts van de afbeelding is veranderd.

  Methode 3: Plaats de afbeelding in een tabel met voldoende witruimte binnen een cel. Zie paragraaf Tabel. 

  Filmpje (Youtube)

  Op Christipedia plaatsen we geen filmbestanden. Wel maken we gebruik van filmpjes die we aanroepen of waarnaar we verwijzen. Via een hyperlink kun je verwijzen naar een filmpje. 

  Versies vergelijken, terugzetten

  Om twee versies van een artikel te vergelijken en eventueel de oudste versie terug te zetten, ga je als volgt te werk:

  1. Toon de pagina op je scherm
  2. Klik op de tijd en datum aanduiding rechtsboven achter Page last modified
  3. Klik de keuzerondjes aan van de versies die je wilt vergelijken
  4. Klik op de knop Revisie vergelijk
  5. Blader door de pagina en merk de verschillen op. Groen = toegevoegd, rood = verwijderd.
  6. Als je wilt terugggaan naar de oudste versie van de twee vergeleken versies, klik dan op de knop Teruggaan. Wil je niets veranderen, klik dan op Version archive (of klik op de knop Vorige in uw webbrowser)

  Jouw persoonlijke gegevens

  Onder 'persoonlijke gegevens' wordt hier verstaan: e-mailadres, wachtwoord, tijdszone vanwaar je werkt en de informatie op je persoonlijke pagina.

  Als je je wachtwoord niet meer weet, kun je op het inlogscherm je gebruikersnaam invullen en vervolgens op de link Wachtwoord vergeten klikken. Je krijgt dan een wachtwoord toegezonden per e-mail.

  Om het wachtwoord waarmee je inlogt, of je e-mailadres of de tijdszone te wijzigen:

  1. Klik op menu-item Extra's
  2. Kies Mijn voorkeuren
  3. Pas de gegevens toe

  Je persoonlijke pagina is de pagina die bezoekers zien als ze op Christipedia je naam tegenkomen en hierop klikken, bijvoorbeeld rechtsboven een pagina die jij hebt bewerkt. Je persoonlijke pagina kun je aanpassen via het menu-item Mijn pagina. Hierop kun je iets van jezelf vertellen.

  Jouw bijdragen aan Christipedia vind je in het menu Extra's, Gebruikers, klik achter je naam op de link Bijdragen.

  Overleg met jou kan plaatsvinden op de Talk page (overlegpagina) behorend bij je persoonlijke Mijn pagina: ga naar Mijn pagina, klik in het menu op Extra's, Talk Page. Overleg met jou kan ook plaatsvinden op de Talk page van een artikel of middels reacties onderaan een artikel.

  Bronnen

  Bronnen voor Christipedia

  Van meerdere zijden is toestemming verleend om artikelen over te nemen die als eerste tekst kan dienen en waarop Christipedia-auteurs kunnen voortbouwen.

  Jan Pieter van de Giessen heeft in januari 2009 toestemming gegeven om artikelen over te nemen van zijn website http://www.bijbelaantekeningen.nl/. De toestemming geldt alleen artikelen van zijn hand, dus niet artikelen die hij zelf van anderen heeft overgenomen. Neem je een artikel over, vermeld dan onderaan: "Het eerste tekst van dit artikel is met toestemming van Jan Pieter van de Giessen overgenomen van internetadres."

  GotQuestions.org heeft in januari 2009 toestemming gegeven om artikelen over te nemen mits de bron www.GotQuestions.org/Nederlands wordt vermeld. Neem je een artikel over, vermeld dan onderaan: "De eerste tekst van dit artikel is met toestemming overgenomen van www.GotQuestions.org/Nederlands "

  Citeren

  Het is toegestaan uit boeken of artikelen te citeren, bij voorkeur met vermelding van de bron. Een citaat telt maximaal zo'n 155 woorden, hoewel dit geen wettelijk maximum is, zie verder artikel citaatrecht op Wikipedia. Een citaat wordt tussen aanhalingstekens vermeld of op typografisch wijze (bijv. door cursivering) onderscheiden van de omliggende tekst. Je kunt de bron van het citaat vermelden in een voetnoot.

  Het is aan te bevelen aanhalingen uit de Schrift te voorzien van een aanduiding van de gebruikte vertaling. Bij voorbeeld 'HSV' voor Herziene Statenvertaling:

  Heb 11:7 Door het geloof heeft Noach, toen hij een aanwijzing van God ontvangen had van de dingen die nog niet te zien waren, uit ontzag [voor God] de ark gebouwd, tot redding van zijn gezin. Daardoor heeft hij de wereld veroordeeld en is hij een erfgenaam geworden van de rechtvaardigheid die overeenkomstig het geloof is.
  (HSV)

  of

  Heb 11:7 (HSV) Door het geloof heeft Noach, toen hij een aanwijzing van God ontvangen had van de dingen die nog niet te zien waren, uit ontzag [voor God] de ark gebouwd, tot redding van zijn gezin. Daardoor heeft hij de wereld veroordeeld en is hij een erfgenaam geworden van de rechtvaardigheid die overeenkomstig het geloof is.

  Bronvermelding

  Wanneer je gebruik maakt van tekst die ontleend is aan publiek domein bronnen, vermeld dan de herkomst van de tekst, bijv. Dit artikel bevat tekst van het publiek domein Dictionary of Greek and Roman Geography (William Smith, 1856). Of: Voor dit artikel is gebruik gemaakt van (vertaalde) tekst uit het publiek domein Easton's Bible Dictionary (oorspr. 1897).

  Bij omstreden zaken of informatie is het aan te bevelen de bron van de informatie te vermelden, zoals auteur + artikel/boek + jaartal + eventueel URL (internetadres).

  Voetnoten

  Voetnoten zijn opmerkingen, verwijzingen onderaan de pagina. In de hoofdtekst verwijs je naar een voetnoot. De verwijzing breng je in door middel van een bepaalde code. Bijvoorbeeld een verwijzing naar voetnoot 3 breng je in door de volgende code te typen:

  {{template.verwijzing(3)}} 

  Het resultaat is een iets in de tekst verhoogde verwijzing naar een voetnoot:[3] 

  De voetnoten staan onderaan de pagina (zoals de term 'voet' al aanduidt), onder het kopje Voetnoten. Een voetnoot bevat een nummer met een hyperlink terug naar de tekst + de voetnoottekst. Voorbeeld van voetnoot nummer 3:

  {{template.voetnoot(3)}} Grieks-Nederlands Lexicon.

  Het resultaat is:
  3. ↑ Grieks-Nederlands Lexicon

  Klik je op de voetnootverwijzing [3] dan ga je door naar de voetnoot. Klik je in de voetnootregel op de link 3. ↑ dan keer je terug naar de voetnootverwijzing in de hoofdtekst.

  Label

  Een label is een zoekterm: een enkel woord ("opname") of een stel woorden ("opname van de gemeente"). Onderaan een artikel kunnen een of meer labels worden toegevoegd. Noodzakelijk is dit niet. Door labels toe te kennen is het mogelijk om alle artikelen te vinden die hetzelfde label hebben.  

  Verplaatsen van een pagina

  De pagina's van Christipedia zijn geordend in een boomstructuur. Stel, je artikel is per abuis terecht gekomen op een verkeerde plaats in de boomstructuur. Zo verplaats je het artikel: 

  1. Ga naar het artikel toe
  2. Menu Meer, kies Verplaats
  3. Om een niveau terug te gaan, klik op de ronde blauwe knop (met witte pijl).
   Of om naar het hoogste niveau te gaan, klik op de knop Home (oranje knop met huisje)
  4. Het hoogste niveau bevat drie onderdelen: Christipedia.nl, Gebruikers, Sjablonen. De artikelen bevinden zich onder Christipedia.nl. Klik op Christipedia.nl, vervolgens op Artikelen,  dan op de letter waaronder het artikel valt, en klik tenslotte op de knop Verplaats pagina (vierkante blauwe knop).
   Nu is de pagina verplaatst.  

  Verwijderen van een pagina

  Zo verwijder je een artikel: 

  1. Ga naar het artikel toe
  2. Menu Meer, kies Verwijder

  De verwijderde pagina belandt in de prullenbak van Christipedia. De beheerder kan de pagina zonodig terughalen en herstellen. Dus als je per abuis een pagina hebt verwijderd, is er geen man (lees: pagina) over boord.

  Uitbreidingen (extensies)

  Extensies zijn componenten waarmee je delen van deze website of andere sites kunt invoegen. Bijvoorbeeld: Google Maps.

  Samenwerken

  Binnen Christipedia kan communicatie plaatsvinden:

  • via reacties onderaan een artikel (niet voor buitenstaanders zichtbaar)
  • via de overlegpagina ('talk page') van een artikel (voor iedereen zichtbaar)
  • via de talk page van jouw persoonlijke Mijn pagina (voor iedereen zichtbaar).

  Overleg via reacties

  Overleg met jou kan plaatsvinden middels reacties onderaan een artikel. Je kunt je eigen reactie wijzigen of aanpassen. Een lezer van het artikel kan de reacties niet zien, tenzij hij is ingelogd.

  Iemand met beheerrechten kan een of meer reacties verwijderen, bijvoorbeeld omdat ze achterhaald zijn. Reacties hebben een tijdelijk karakter en zullen t.z.t. verwijderd worden.

  Overleg op de Talk-page

  Over elk artikel kan ook overleg worden gevoerd op de bijbehoren talk page (=overlegpagina). De talk page roep je op via het menu Meer > Talk Page. Een talk page is in feite een aparte pagina die gekoppeld blijft aan het artikel (pagina) waarover je overleg voert. Overleg kan ook een opmerking zijn over een wijziging die je hebt doorgevoerd. In tegenstelling tot reacties onderaan een artikel blijft de talk page behouden en is altijd zichtbaar voor lezers die niet zijn ingelogd. 

  Voorbeeld van een talk-page: http://christipedia.wik.is/Talk:Artikelen/T/Titus_(bijbelboek)

  De overlegpagina is te herkennen aan het adres, waarin Talk: voorkomt. Voorbeeld:

  http://christipedia.wik.is/Talk:Artikelen/T/Titus_(bijbelboek)

  Vanuit de overlegpagina kun je via het gewone menu met artikelen terug naar het artikel behorend bij de talk page. De talk page zelf komt niet voor in het menu Artikelen.

  In de loop van de tijd zal deze overlegpagina een soort historie van de arbeid aan de pagina vertonen.

  Overleg bij Mijn pagina

  Overleg met jou kan plaatsvinden op de Talk page (overlegpagina) behorend bij je persoonlijke Mijn pagina: ga naar Mijn pagina, klik in het menu op Extra's, Talk Page. Deze overlegpagina bij je persoonlijke pagina is voor iedereen zichtbaar.

  Verandering volgen

  De veranderingen op Christipedia kan men volgen. Bij veranderingen moet je denken aan: aanmaken van nieuwe pagina's, wijzingingen van bestaande pagina's, verwijderen of verplaatsen van pagina's.

  Een lijst van veranderingen in aflopende volgorde van datum op kan je zien op lijst met recente wijzigingen . Dit overzicht krijg je ook door te klikken op de menuknop Recente wijzingen. Inhoudelijke tekstveranderingen worden hier niet getoond. De lijst toont de laatste vijftig wijzigingen, waarbij kan worden teruggebladerd in de tijd.

  De laatste veranderingen in bijzonderheden, inclusief tekstuele, word je door één pagina getoond op: laatste inhoudelijke veranderingen. Dit overzicht kun je ook krijgen door menu Extra's, klik op RSS Feeds, onder het kopje Algemene feeds klik je op Wat is er nieuw. De lengte van deze lijst is echter beperkt.

  De veranderingen van elke pagina kan je zien op de pagina met de versiehistorie van de pagina. Om de versiehistorie of de verandering tussen twee versies te zien, ga je als volgt te werk:

  1. Toon de pagina op je scherm
  2. Klik op de tijd en datum aanduiding rechtsboven achter Page last modified
  3. Klik de keuzerondjes aan van de versies die je wilt vergelijken
  4. Klik op de knop Revisie vergelijk
  5. Blader door de pagina en merk de verschillen op. Groen = toegevoegd, rood = verwijderd.
  6. Wil je niets veranderen, klik dan op de link Version archive (of klik op de knop Vorige, dat is de knop met de pijl naar links, in je webbrowser). Alleen als je als correctiemaatregel de oudste van de twee versies wilt terugzetten, klik je op de knop Teruggaan.

  De verandering van artikelen die jij hebt opgesteld of waaraan jij hebt bijgedragen kun je ook volgen: ga naar menu Extra's, kies RSS Feeds, klik achter jouw naam op 'bijdragen'. Groen gemarkeerde tekst = toevoeging, rood gemarkeerd tekst = verwijdering.

  Tabel

  Via de knop Tabel op de werkbalk kan een tabel worden ingevoerd op plaats waar de cursor is.

  Wanneer je een afbeelding in een tabel wilt opnemen, kun je iets hebben aan de volgende tip. Stel de afbeelding is 200 pixels breed. Zet dan de breedte van de tabel op 225 pixels. Stel de ruimte binnen een cel in op 10 pixels, de ruimte tussen cellen op 0 of 1 pixels. Deze instellingen geven een mooi resultaat. 

  Herstel

  Laatste handeling ongedaan maken

  Tijdens het bewerken van de tekst kun je de laatste wijziging ongedaan maken door de toetscombinatie CTRL+Z, dat is de toets CTRL gedrukt houden, op Z drukken en beide toetsen loslaten. Hetzelde effect bereik je door te klikken in de werkbalk op de knop Undo last action ('laatste handeling ongedaan maken').

  Pagina-adres veranderen

  Stel, je maakt een nieuwe pagina aan en slaat per abuis de pagina op met de tijdelijke titel Pagina titel. Het adres van de pagina, dat je in de adresbalk van de webbrowser ziet (http:// etc) wordt dan (bijvoorbeeld) aan het eind: Artikelen/W/Pagina_titel. Terwijl dit adres had moeten zijn (bijvoorbeeld) Artikelen/W/Wet_van_Meden_en_Perzen. Hoe veranderen we het pagina-adres? Antwoord: door de pagina te vervangen. De procedure wordt hieronder beschreven. Let op: Je kunt deze procedure, die ingewikkeld is, ook overlaten aan de informatiebeheerder(s) van Christipedia. Ze zijn er ook om een foutief pagina-adres te veranderen.

  Procedure voor het veranderen van een onjuist pagina-adres:

  1. Maak een nieuwe pagina aan, met de juiste titel, en sla de pagina, terwijl deze nog geen tekst bevat, op. Is het pagina-adres nu correct? Het pagina-adres zie je in de adresbalk van de webbrowser
  2. Indien onder de oude pagina (die met het verkeerde adres) afbeeldingen hangen, verplaats deze afbeeldingen en hang ze onder de nieuwe pagina
  3. Ga naar de oude pagina (met het onjuiste adres) en open deze in de bewerkingmodus
  4. Klik in de werkbalk op de knop Toggle HTML source. De verborgen opmaakcode (HTML-code) komt tevoorschijn.
  5. Selecteer alles code met de toetsencombinatie CTRL+A, d.w.z. de toets CTRL ingedrukt houden, op de toets A drukken en beide toetsen weer loslaten. Het resultaat is dat alle code geselecteerd wordt.
  6. Kopieer de geselecteerde code met CTRL+C. Hierdoor komt de code terecht in het interne geheugen van je computer.
  7. Klik in de werkbalk op de knop Annuleer om deze pagina te verlaten
  8. Keer terug naar de nieuwe pagina en open deze in de bewerkingmodus.
  9. Klik in de werkbalk op de knop Toggle HTML source. De verborgen opmaakcode (HTML-code) komt tevoorschijn.
  10. Klik onderaan de bestaande HTML-code
  11. Plak de andere code in met CTRL+V
  12. Klik op de knop Toggle HTML source om terug te keren in de gewone bewerkingsmodus.
  13. Haal overbodige tekst (bovenaan) weg
  14. Sla de pagina op.
  15. Verwijder de oude pagina.
  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
  Reacties (4)
  Bekijkt 4 van de 4 reacties: bekijk alles
  Ik zie in deze handleiding al lezende al twee fouten. Corrigeren? Zo, ja. Hoe?

  Met vriendelijke groeten,

  Onno Teisman
  Geplaatst 06:46, 1 dec 2009
  Beste Onno,

  De handleiding was alleen te wijzigen door het beheerdersteam. Omdat jij echter corrector bent, heb ik hem nu vrijgegeven voor correctie door jou. bewerkte 07:02, 1 dec 2009
  Geplaatst 07:02, 1 dec 2009
  In deze handleiding: Onder kopje 'Titel van een artikel' staat:

  Voorbeeld: Salisbury, Johannes van is de titel van een artikel over Caspar Olevianus

  Dit moet natuurlijk zijn: ......een artikel over Johannes Salisbury
  Geplaatst 15:18, 18 jan 2012
  Hoi Jan, bedankt voor de melding. ik heb de tekst aangepast. Groet, Kees Langeveld.
  Geplaatst 23:39, 18 jan 2012
  Bekijkt 4 van de 4 reacties: bekijk alles
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.