HET SCHEPPENDE WOORD

Van $1

  Inhoudsopgave
  Geen koppen

  INLEIDING.

  Bij alles wat ik wil zeggen over Het Scheppende Woord geldt: God is niets verplicht, God moet niets, God staat totaal boven alles, wij kunnen God niks voorschrijven, wij kunnen Hem niet dwingen. Hij is en zal altijd Koning zijn in de meest practische zin van het woord en Hij zal altijd doen dat wat Hij wil. Waarbij wij moeten beseffen dat zijn wil altijd goed is.

   

  IK HEB GOD VERPLICHT                                                                                     Ik heb, dat begreep ik toen niet, God 'verplicht' mij aan te nemen als zijn kind. Hij moest mij wel redden van de vloek van de zonde. Van het eeuwig oordeel. Hij kon niet anders. Hij was het verplicht. 

  Hij heeft namelijk beloofd dat een ieder die tot Hem zou komen gered zou worden. Ik hoorde zijn roepstem. Ik gaf er gehoor aan, althans dat wilde ik en probeerde het.   Het ging moeizaam; ik leek wel een mens met een kern in mij die alles wat God beloofd had bestreed. Ik hoorde hoe je een kind van God kon zijn/worden. Ik ging daarop in. Toch woedde er een verschrikkelijke oorlog in mij. Het was wel waar, zei mijn verstand. Het was niet waar zei mijn ziel. Ik werd vanbinnen uit elkaar gescheurd. Ik was een grote huichelaar zei mijn gevoel. Mijn mond zei dat ik Gods kind was geworden omdat ik in Jezus was gaan geloven. Wat was nou waar? Het laatste was waar.

  HOUDT GOEDE MOED                                                                                         Ik weet niet of er iemand is die dit leest maar, als je ook zo'n moeite heb met het ja of nee een kind van God zijn heb ik een advies: blijf belijden wat God zegt. Want als het vandaag niet tot overwinning komt in jouw hart dan morgen. En zo het morgen niet komt dan overmorgen. En zo niet....ook overmorgen niet.... komen doet het. En je zal juichen in de Here en jubelen van zielevreugd. Want HET is waar: je bent Gods kind.

  GOD DOET SOMS 'ALSOF'. MAAR GAAT DAARNA DOOR DE KNIEËN                                                                                       Weet je: God doet niets liever dan door de knieën te gaan voor jou. Alleen: Hij is een Alwijze God. Hij is ook een Volmaakte God. Hij is ook volmaakt in pure liefde. Hij doet soms alsof. Is dat zo? Kan God doen alsof? Ja zeker...en het is prachtig om dat te ontdekken. We zullen het illustreren.

  Er was en vrouw met een groot verdriet. Haar dochter was verschrikkelijk door de duivel bezeten. Bezet gebied. Moeder had er geen grip op. Nee, de machtsverhouding is nog altijd: God, de duivel en dan pas de mens. Deze vrouw zag hoe haar dochtertje vernield werd door satan. Maar wat had ze pas ook weer gehoord? Dat er een of andere geestenbezweerder rondging. Maar toch anders dan wat ze gewend waren. Hij sprak op gezag van God. "Ik doe nooit iets buiten mijn Vader om," zei Hij. "Ik ben namelijk door Hem gezonden." Daar moet bij gezegd worden dat deze Geestenbezweerder dat ook uitstraalde. Iets wat van al die 'gewone' waarzeggers en dromenzieners en tovenaars, niet gezegd kon worden. En ook vroeg Hij geen geld voor zijn 'kunsten'

  Zij zou Hem opzoeken. Er was nog wel een hindernis. Ze was een heidense vrouw. En Hij was en pure Jood. Maar als het waar was wat ze van Hem gehoord had, kreeg ze hoop. Bovendien: de nood drong haar en de liefde voor haar kind. Zij drong door de menigte heen; ze was vastbesloten. Toen ze dicht genoeg tot Hem genaderd was knielde ze voor Hem neer en vroeg Hem om haar dochter  te bevrijden van demonen. Zijn antwoord was schokkend: "Vrouw, zeg het zelf eens: het is toch niet goed om brood dat voor kinderen bestemd is aan een hond te geven?"

  WOUW...WAT EEN VROUW;ZIJ MAAKTE JEZUS BLIJ.                                                                             Het moet gezegd dat moederliefde tot veel in staat is. Zo ook hier. De belediging om voor hond uitgemaakt te worden negeerde ze. Dan maar een hond. "Oké Heer, ik ben dan maar een hond ja, maar Heer, de honden eten toch de kruimels op die op de grond vallen? Of niet soms?" Het staat er niet bij, maar weet je wat ik denk? Dat er grote blijdschap in Jezus' hart opwelde en Hij haar zeer lief kreeg om haar vertrouwen in Hem dat ze uitsprak. Hij ging daar voor haar door de knieën. Graag en met grote vreugde. Dat was voor Hem al balsem op de wonden van het kruis. Want daarin werd zijn Vader verheerlijkt. Door dat geloof dat zich niet liet afschepen maar vasthield. God deed 'alsof'. Alsof Hij haar niet wilde helpen. Maar geloof mij, Hij hunkerde ernaar haar te helpen en haar gelukkig te maken en haar dochter. Wat een Feest. Hier werden scheppende woorden gesproken, nee niet door Jezus in de eerste plaats maar door de vrouw. Ze zei in feite "Heer, ik geloof er niks van dat U mij apart behandelt omdat ik van een ander ras ben. Ik geloof dat U mensen liefhebt, zowel Joden als Grieken. Daarom geloof ik dat U mijn dochter wil bevrijden. Dank U er voor. Amen." Dat waren woorden die in Jezus de wil schiepen om het te doen. Dan komen zijn scheppende woorden: "Om dit woord, ga heen, de boze geest is uit uw dochter gevaren."                           

  DIE STERKE GOD HEEFT EEN ZWAKKE PLEK                                                   Ik heb persoonlijk ook vastgehouden aan zijn Liefde in zijn offer; aan zijn toezeggingen. Ik heb het soms verschrikkelijk moeilijk gehad....maar ik ben blijven zeggen wat Hij zegt. Tenslotte heeft God Zich gewonnen gegeven. Weet je God heeft een zwakke plek: dat is geloof in zijn liefde, belichaamt in Jezus. Jij wil ook Gods kind zijn? Gered zijn voor eeuwig? Klamp je dan vast aan Jezus. Met alles wat je hebt. En Hij zal Zich gewonnen geven. Spreek zijn Woord uit. Er is scheppende kracht in. Als jij volhoudt dat je gelooft in Jezus' offer is God verplicht jou te redden. Nee, Hij is het niet aan jou verplicht, maar aan Zichzelf. Aan zijn eigen belofte; aan zijn eigen Woord. Ik heb Hem lief. En jij?

  Cornelis

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.