Introductie op Titus

Van $1

  Dit boek is geschreven door Paulus (1:1).
  Het is geschreven rond 64 – 66 na Christus.
  Hij is geadresseerd aan Titus, een van Paulus' voornaamste medewerkers. Hij was van niet-joodse afkomst en was door Paulus' verkondiging tot geloof gekomen. (1:4)

  Aanleiding van de brief:

  Deze brief vormt samen met de 2 brieven aan Timoteus de zg.  “ pastorale brieven ”, welke door Paulus zijn geschreven. Deze groep wordt zo genoemd vanwege de vele instructies die bestemd zijn voor de ouderlingen van christelijke gemeentes, welke betrekking hebben op de pastorale beleid van deze gemeentes.
  Op zijn reis naar Rome, doet Paulus Kreta aan. Hij laat Titus achter om als een soort ambassadeur oudsten aan te stellen.
  Hij geeft Titus praktische richtlijnen welke dienen als richtsnoer voor de oudsten die aangesteld moeten worden in elke stad op het eiland.  Kennelijk was in elke stad een groepje Christenen. Deze steden waren o.a. Salmone, Lasea, Goede Rede en Fenix.

  Titus krijgt ook de opdracht richtlijnen door te geven aan leden van de gemeente, aangezien ook zij invloed hebben op het beeld van de kerk.
  In zijn instructies benadrukt Paulus dat Christenen goede burgers horen te zijn.
  Christenen zijn door Gods genade gered, niet vanwege onze daden, maar om in staat te zijn tot goede daden.


  Inhoud

  1: 1 – 4        Aanhef en groet
  1: 5 – 9        Kwaliteitseisen aan een oudste
  2 : 1 – 15     Kwaliteitseisen aan anderen
  3: 1 – 15      Algemene instructies voor alle gelovigen

   

   

   


  Geraadpleegde bronnen:


  Walter A. Elwell: Gids bij de bijbel, klein handboek; Voorhoeve, Kampen
  John Drane: Nieuwe encyclopedie van de Bijbel; Kok, Kampen

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.