Avondmaalsbrood

Van $1

  Versie vanaf 09:40, 1 apr 2020

  Terug naar deze versie.

  Terug naar Versie archief.

  Bekijk huidige versie

  Avondmaalsbrood is brood dat voor gebruik in het avondmaal, de maaltijd van de Heer, bestemd is.

  De Rooms-katholieke Kerk spreekt van ‘hostie’.

  Het stelt het lichaam van de Heer Jezus voor, enerzijds zijn fysieke lichaam dat Hij overgaf aan het kruis van Golgotha, anderzijds de verzameling van alle gelovigen met Jezus als het hoofd, de gemeente van Jezus Christus. Het brood van het avondmaal stelt dus zijn ‘fysieke lichaam’ en zijn ‘mystieke’ lichaam allebei voor.

  1Co 10:16 De drinkbeker der zegening die wij zegenen, is die niet de gemeenschap van het bloed van Christus? Het brood dat wij breken, is dat niet de gemeenschap van het lichaam van Christus?
  1Co 10:17 Want wij, de velen, zijn een brood, een lichaam; want wij allen nemen deel aan het ene brood.
  (TELOS)

  Ro 12:5 zo zijn wij, de velen, een lichaam in Christus, en elk afzonderlijk leden van elkaar.
  (TELOS)

  Het avondmaal werd ingesteld bij gelegenheid van de paasmaaltijd. Ongetwijfeld heeft de Heer ongedesemd brood gebruikt, want het Paasbrood was ongedesemd brood.

  'Ouwel', 'hostie'

  Ouwel is ongegist brood dat van zuiver tarwemeel, dus zonder toevoeging van gist of andere ingrediënten, is gemaakt. Het dunne brood wordt in de Oud-rooms-katholieke, Oudkatholieke en Rooms-katholieke Kerk gebruikt tijdens de avondmaalsviering (eucharistie). Na de zogenaamde consecratie wordt de ouwel 'hostie' genoemd. Ook in de anglicaanse en lutheraanse kerk wordt de ouwel gebruikt. Ouwels worden bewaard in een ouweldoos.

  Hosties.jpg

  Foto[2]: hosties 

  Ongezuurd?

  Moeten het brood van het avondmaal ook niet ongezuurd of ongedesemd zijn? Bij deze kwestie wordt vaak geen onderscheid gemaakt tussen ongedesemd en ongezuurd. Ongedesemd wil zeggen: zonder desem (= zuurdeeg) bereid. Ongezuurd wil zeggen: niet door gisting zuur geworden. Brood wordt zurig door gist of desem. Desem is oud, verzuurd deeg en gist bestaat uit bacteriën.

  Het avondmaalsbrood dat in de protestantse kerken in Nederland en Vlaanderen gebruikt wordt, is gewoon brood, d.w.z. ongedesemd, gegist en hierdoor gezuurd brood.

  Sinds de 11e eeuw gebruikt de Rooms-Katholieke Kerk ongedesemde en ongezuurde (ongegiste) hosties in de eucharistie, gemaakt van ongedesemd en ongegist tarwedeeg. Dit is echter geen godsdienstige verplichting. In de Oosterse Kerken, de Armeense uitgezonderd, wordt steeds gezuurd (gegist) brood gebruikt.

  De maaltijd van de Heer is geen paasmaaltijd, hoewel zij bij gelegenheid van het paasmaal is ingesteld. Bij het Pesachmaal werd het geroosterd vlees van een lam gegeten, met bittere kruiden. Dit gebeurt niet bij de maaltijd van de Heer, waarbij alleen brood en wijn gebruikt worden.

  De Schrift geeft geen regel of voorschrift aangaande het brood dat we gebruiken bij de maaltijd van de Heer. We moeten oppassen geen voorschriften of regels te willen toevoegen.

  De Heer Jezus spreekt bij de instelling van Zijn gedachtenismaaltijd gewoon van ‘brood’, niet van ‘ongedesemd brood’ of ‘ongezuurd brood’. Op de betekenis van 'ongedesemd zijn', dat het brood in feite was, gaat Hij niet in.

  In het Koninkrijk der hemelen, waarvan de gemeente een onderdeel is, zit wel desem (zuurdeeg, zuurdesem). De beweegbroden zijn, op uitdrukkelijk voorschrift van God, met desem gebakken, Lev. 23:17. Ze stellen wellicht de gemeente voor die gewonnen wordt uit de beide groepen van Joden en heidenen.

  Het eten van ongezuurd (niet zuur geworden) of ongedesemd (zonder desem bereid) dan wel gezuurd of gedesemd voedsel maakt ons niet aangenaam bij God. Zoals de apostel Paulus opmerkt:

  1Co 8:8 Voedsel maakt ons echter niet aangenaam bij God; eten wij niet, wij zijn er niet minder om; en eten wij wel, wij zijn er niet beter om. (TELOS)

  Er is derhalve geen voldoende reden om als avondmaalsbrood ongedesemd of ongezuurd dan wel gedesemd of gezuurd brood te willen gebruiken[1]. Er kan echter wel een altruïstische reden zijn – gegeven het gewetensbezwaar van een broeder of zuster - om voor het een of ander te kiezen, zoals ons Rom. 14 en 1 Cor 8 leren.

  Bron

  Art. Ouwel op Wikipedia.nl

  Voetnoot

  1. ↑ Vgl. Jaap Fijnvandraat, Geen druivensap, ongezuurd brood?, artikel op JaapFijndraat.nl, zonder jaar. 
  2. ↑ Foto ontleend aan een afbeelding op Wikimedia Commons, bronpagina.  


   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.