Chronologie - Abraham tot uittocht (1)

Van $1

  Inhoudsopgave
  Geen koppen

  Versie vanaf 21:39, 6 jul 2020

  Terug naar deze versie.

  Terug naar Versie archief.

  Bekijk huidige versie

  Van belang voor de chronologie van deze periode is Galaten 3:17-18. In de brief van Paulus aan de Galaten zegt Paulus dat de wetgeving, die 430 jaar na de belofte aan Abraham plaats vond, de uiteindelijke vervulling van die belofte (namelijk de komst van onze Heer Jezus Christus) niet te niet doet. Toen Abraham de lieden van Sodom en Gomorra bevrijd had uit de handen van Kedor-Laomer en de zijnen, bevestigde de HEERE  aan Abraham Zijn belofte, die Hij dertig jaar daar voor aan hem deed. God sprak volgens Gen. 15:13 namelijk nu over een periode van 400 jaar. Er waren dus inmiddels dertig jaar voorbij. 

  Hand. 7:6 verwijst naar de tekst in Gen. 15:13 en zegt daarbij dat de genoemde periode tegelijk de periode is van vreemdelingschap van Abraham en zijn nakomelingen. De verdrukking tijdens dat vreemdelingschap, waarover gesproken wordt in Gen. 15:13, zal zijn hoogtepunt bereiken kort voor de wetgeving, die plaats zou hebben 430 jaar na de belofte aan Abraham in Ur. 

  De Goddelijke openbaring vertelt ons een geschiedenis van 'Belofte en Vervulling'. Een geschiedenis die niet voor tweeërlei uitleg vatbaar is.

  Uitgaande van de veronderstelling dat Abraham in 1880 v. Chr. uit Haran vertrok, komt de Bijbel met betrekking tot de periode 'Abraham tot uittocht', met duidelijke informatie die van belang is voor de opstelling van een chronologie. 

   

  1955    Gen. 17:17 Abraham geboren
  1945    Gen. 17:17 Sara geboren
  1902    Galaten 3:17-18 Goddelijke openbaring aan Abraham te Ur
  1880    Gen. 12:4 Abraham vertrekt uit Haran
  1872    Gen. 12:4 Het offer van Abraham. God bevestigt Zijn belofte.
  1856    Gen. 17:1 Verwoesting van Sodom en Gomorra
  1855    Gen. 21:5 Izak geboren
  1795    Gen. 25:26 Jakob en Ezau geboren
  1665    Gen. 47:9 Jakob in Egypte
  1552    Ex. 7:7 Mozes geboren
  1472    Gal. 3:17-18 Uittocht en wetgeving
  1432    Deut. 34:7 Intocht in Kanaän

  Met de verwoesting van Sodom en Gomorra in 1856 kwam een eind aan het vroegbrons en begon het middenbrons .


   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.