Chronologie - van Noach tot Abraham (1)

Van $1

  Inhoudsopgave
  Geen koppen

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wi...ch_tot_Abraham

  Genesis 11:10-32 vermeldt het nakomelingschap van Sem tot op Abraham. De verzen van de tekst worden gekenmerkt door een zelfde formulering. Genesis 11:14-16 laat een voorbeeld van zo'n formulering zien. Het ligt voor de hand deze verzen als volgt te lezen: 'Selah was 30 jaar oud, toen zijn zoon Heber werd geboren (vs 14). Na de geboorte van Heber heeft Selah nog 403 jaar geleefd (vs 15). Heber was 34 jaar oud, toen zijn zoon Peleg werd geboren (vs 16).'  Beginnend bij Genesis 5:29-32 en vervolgens Genesis 11:10-32 ontstaat aldus lezend onderstaand schema.

  * eerste kolom: aantal jaren sinds de geboorte van Noach.  * tweede kolom: jaartallen voor Christus, er van uit gaande dat in 1880 Abraham uit Haran vertrok. 

  0   Gen. 5:29 Noach geboren  
  480   Gen. 6:3 120 jaar voor de vloed
  500   Gen. 5:32 Noach gewon Sem, Cham en Jafet
  502   Gen. 11:10 Sem geboren  
  600 2307 Gen. 6:10/7:6 zondvloed  
  601   Gen. 8:13 Noach uit de ark  
  602   Gen. 11:10 2 jaar na de vloed Arfachsad geb
  637   Gen. 11:12 Selah geboren Arfachsad 35 jr
  667   Gen. 11:14 Heber geboren  
  701 2206 Gen. 11:16 Peleg geboren verdeling der aarde
  731   Gen. 11:18 Rehu geboren  
  763   Gen. 11:20 Serug geboren Rehu 32 jr
  793   Gen. 11:22 Nahor geboren Serug 30 jr
  822 2085 Gen. 11:24 Terah geboren Nahor 29 jr
  892 2015 Gen. 11:26 Terah 70 jr, gewon Nahor, Abram, Haran
  940 1967 Gen. 11:19 Peleg overleden  
  941 1966 Gen. 11:25 Nahor overleden  
  950 1957 Gen. 9:28-29 Noach overleden  
  952 1955   Abraham geboren, Terah 130 jr
  970 1937 Gen. 11:21 Rehu overleden  
  993 1914 Gen. 11:23 Serug overleden  
  1005 1902   Terah, Abraham c.s. vertrekken uit Ur
  1027 1880       Gen. 12:4 Gen 11:32 Hand 7:4 Terah overleden Abraham uit Haran
  1040 1867 Gen. 11:13 Arfachsad overleden  
  1052 1855 Gen. 21:5 Izak geboren  
  1070 1837 Gen. 11:15 Selah overleden  
  1092 1815 Gen. 25:20 Izak huwt Rebekka  
  1102 1805 Gen. 11:11 Sem overleden  
  1122 1795 Gen. 25:26 Jakob en Ezau geb.  
  1127 1780 Gen. 25:7 Abraham overleden  
  1131 1776 Gen. 11:17 Heber overleden  
           
           
           

  In tegenstelling tot het geslachtsregister van Genesis 5, roept deze lijst wel vragen op. Bovenstaand schema is opgesteld zoals de Bijbel het klaarblijkelijk vertelt. Die klaarblijkelijkheid van wat de tekst ons vertelt, het Goddelijk gezag van het Woord en de vertaling zijn belangrijke criteria voor een juist verstaan van de Bijbelse tekst. Toch krijgt men een gevoel van onbehagen, wanneer de Bijbel mededelingen doet over Abraham, Izak en Jakob en men tegelijk moet concluderen dat aartsvaders als Sem en Heber nog leefden, terwijl Jozua (24:2,14,15) over hen sprak als vaderen van over de rivier uit vroegere tijden.

  zie voor vervolg: Chronologie - van Noach tot Abraham (2) 

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.