Drie

Van $1

  Inhoudsopgave
  Geen koppen

  Versie vanaf 17:10, 3 jun 2020

  Terug naar deze versie.

  Terug naar Versie archief.

  Bekijk huidige versie

  Er zijn 3 hemelen. De aarde heeft 3 lagen: de korst, de mantel en de kern.

  Op de 3e scheppingsdag ontstond het eerste leven (plantaardig leven) en zegt de tekst tweemaal dat God zag dat het goed was.

  In de ark van Noach waren 3 lagen. De tabernakel en de tempel hadden elk 3 afdelingen: de voorhof, het Heilige en het Heilige der heiligen.

  De Heer Jezus stond op de 3e dag uit de doden op.

  In de gelijkenis van de zaaier brengt het zaad in de goede aarde voort 3 hoeveelheden voort: 30-voudig, 60-voudig en 100-voudig.

  De apostel Johannes spreekt in zijn eerste brief de gelovigen aan in 3 groepen: kinderen, jongelingen, vaders. Het is alsof hij aan drie fasen van geestelijke groei denkt.

  De derde dag is de dag van de wedergeboorte van Israël.

  Hos 6:1 Komt en laat ons wederkeren tot den HEERE, want Hij heeft verscheurd, en Hij zal ons genezen; Hij heeft geslagen, en Hij zal ons verbinden.
  Hos 6:2 Hij zal ons na twee dagen levend maken; op den derden dag zal Hij ons doen verrijzen, en wij zullen voor Zijn aangezicht leven.
  Hos 6:3 Dan zullen wij kennen, wij zullen vervolgen, om den HEERE te kennen; Zijn uitgang is bereid als de dageraad; en Hij zal tot ons komen als een regen, als de spade regen [en] vroege regen des lands.


   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.