Drie

Van $1

  Inhoudsopgave
  Geen koppen

  Versie vanaf 18:23, 3 jun 2020

  Terug naar deze versie.

  Terug naar Versie archief.

  Bekijk huidige versie

  De ene Godheid omsluit drie personen: Vader, Zoon en Heilige Geest. 

  Er zijn drie hemelen. De aarde heeft drie lagen: de korst, de mantel en de kern.

  Op de 3e scheppingsdag ontstond het eerste leven (plantaardig leven) en zegt de tekst tweemaal dat God zag dat het goed was. De mens bestaat uit drie 'delen': lichaam, geest en ziel. 

  Na een heiliging van het volk Israël van twee dagen, kwam de HEER op de derde dag voor de ogen van al het volk af van de berg Sinaï (Ex. 19:11). 

  In de ark van Noach waren drie lagen. De tabernakel en de tempel hadden elk drie afdelingen: de voorhof, het Heilige en het Heilige der heiligen.

  De Heer Jezus stond op de derde dag uit de doden op.

  In de gelijkenis van de zaaier brengt het zaad in de goede aarde drie hoeveelheden voort: 30-voudig, 60-voudig en 100-voudig.

  De apostel Johannes spreekt in zijn eerste brief de gelovigen aan in drie groepen: kinderen, jongelingen, vaders. Het is alsof hij aan drie fasen van geestelijke groei denkt.

  De derde dag is de dag van de wedergeboorte van Israël.

  Hos 6:1 Komt en laat ons wederkeren tot den HEERE, want Hij heeft verscheurd, en Hij zal ons genezen; Hij heeft geslagen, en Hij zal ons verbinden.
  Hos 6:2 Hij zal ons na twee dagen levend maken; op den derden dag zal Hij ons doen verrijzen, en wij zullen voor Zijn aangezicht leven.
  Hos 6:3 Dan zullen wij kennen, wij zullen vervolgen, om den HEERE te kennen; Zijn uitgang is bereid als de dageraad; en Hij zal tot ons komen als een regen, als de spade regen [en] vroege regen des lands.


   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.