Echtscheiding

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Voetnoten

  Versie vanaf 00:47, 4 aug 2020

  Terug naar deze versie.

  Terug naar Versie archief.

  Bekijk huidige versie

  Echtscheiding is scheiding van de echt, d.i. van het huwelijk. Echtscheiding ontbindt het huwelijk.

  Door zogeheten scheiding van tafel en bed wordt het huwelijk niet ontbonden, maar de echtgenoten wonen niet langer samen. De zogeheten scheiding van goederen ontbindt het huwelijk ook niet, enkel de vermogensgemeenschap wordt erdoor ontbonden.

  Door het huwelijk worden de beide echtgenoten zijn tot één vlees. God heeft hen samengevoegd. Echtscheiding is de scheiding door een mens van wat God heeft samengevoegd.

  In de periode 2005-2009 werden in Nederland jaarlijks gemiddeld 72.000 (heteroseksuele) huwelijken gesloten. Het aantal scheidingen lag in die jaren op gemiddeld 32.000 per jaar. Het initiatief tot scheiding komt vaker van de vrouw dan van haar man.

  Als oorzaken van het betrekkelijk hoge aantal echtscheidingen worden genoemd: individualisering en seksualisering[1]. De verleidingen tot ontrouw zijn (anno 2012) groter dan vroeger. 

  De gevolgen voor ouders en kinderen zijn groot. 

  Echtbreuk wordt verboden in de Tien Geboden (Ex. 20:14).

  Ex 20:14 Gij zult niet echtbreken.
  (SV)

  God bestraft door de mond van de profeet Maleachi het wegsturen van ‘de vrouw van uw jeugd’. (Mal. 2 : 16).

  De Heer Jezus geeft in Matth. 19:4v een nadrukkelijke afkeuring van echtscheiding te kennen.

  Mt 19:4 Hij antwoordde echter en zei: Hebt u niet gelezen dat Hij die hen heeft geschapen, hen van het begin af als man en vrouw heeft gemaakt
  Mt 19:5 en gezegd heeft: ‘Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot een vlees zijn’?
  Mt 19:6 Dus zijn zij niet meer twee maar een vlees. Wat dan God heeft samengevoegd, laat een mens dat niet scheiden.
  (TELOS)

  Op echtbreuk stond in de wet van Mozes de doodstraf (Lev. 20;10).

  Vanwege de hardheid van een mannenhart stond de wet van Mozes in bijzondere gevallen toe dat de gehuwde man zijn vrouw verstootte (Matth. 19:4v). 

  Mt 19:3 En de Farizeeën kwamen naar Hem toe om Hem te verzoeken en zeiden tegen Hem: Is het een man toegestaan zijn vrouw om allerlei redenen te verstoten?
  Mt 19:4 En Hij antwoordde en zei tegen hen: Hebt u niet gelezen dat Hij Die [de mens] gemaakt heeft, hen van het begin af mannelijk en vrouwelijk gemaakt heeft,
  Mt 19:5 en gezegd heeft: Daarom zal een man [zijn] vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn,
  Mt 19:6 zodat zij niet meer twee zijn, maar één vlees? Dus, wat God samengevoegd heeft, laat de mens dat niet scheiden.
  Mt 19:7 Zij zeiden tegen Hem: Waarom heeft Mozes dan geboden een echtscheidingsbrief te geven en haar te verstoten?
  Mt 19:8 Hij zei tegen hen: Mozes heeft vanwege de hardheid van uw hart u toegestaan uw vrouw te verstoten; maar van het begin af is het zo niet geweest.
  Mt 19:9 Maar Ik zeg u: Wie zijn vrouw verstoot anders dan om hoererij en met een ander trouwt, die pleegt overspel, en wie met de verstotene trouwt, pleegt [ook] overspel.

  (HSV)

  De geest der wet echter is tegen echtscheiding,

  Het verbond van God met zijn volk Israël is een soort huwelijksverbond. Vandaar dat afval van God, afgoderij, in de Schrift met de benaming hoererij, echtbreuk wordt betiteld.

  In het huwelijk spiegelt zich de gemeenschap van Christus met Zijn Gemeente af.  

  Kerken reageren op de nood door huwelijkscatechese en 'preventief' onderwijs.

  Voetnoten

  1. ↑ Aldus Piet Vergunst in "Predikant is vaak te laat om gebroken huwelijken te redden", interview met hem op Cip.nl, 13 nov. 2012. Vergunst is de schrijver van 'Toch gescheiden - over de complexiteit van een gebroken huwelijk' en hoofdredacteur van de Waarheidsvriend.


   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.