Gethsémané

Van $1

  Inhoudsopgave
  Geen koppen

  Versie vanaf 14:08, 24 jan 2019

  Terug naar deze versie.

  Terug naar Versie archief.

  Bekijk huidige versie

  Gethsémané is de naam van een tuin op de flanken van de Olijfberg, direct ten oosten van Jeruzalem, waar Jezus volgens de Evangeliën in de nacht voor zijn terechtstelling een aantal uren doorbracht.

  Andere spellingen van de naam zijn Getsémané, Getsemane (NBG51, NBV2004, WV78, WV795, GNB) of Getsemanee (NaB). Het Griekse woord is γεθσημανη, Gethsemane, en komt twee maal in het Nieuwe Testament voor (Matth. 26:36; Marc. 14:32). 

  DSCN0122.JPG

  Het woord is Aramees en betekent 'oliepers' in de zin van 'olijvenpers', namelijk voor de verkrijging van olijfolie. Door het persen van de olijven komt de olijfolie vrij. 

  De naam van de olijfgaard wordt genoemd in Mattheüs 26:36 en Markus 14:32; Lukas (22:39) spreekt eenvoudig van de Olijfberg en Johannes (18:1) heeft het over een Olijfgaard aan de overkant van de Kidronbeek. 

  Op deze plek wordt de Heer zeer angstig, waarbij zijn zweet wordt als bloed en Hij de Vader bidt of de beker van zijn lijden Hem ook voorbij kan gaan, "doch niet Mijn wil, maar Uw wil geschiede". Aan deze gebeurtenis herinnert de Basiliek van de doodsnood (ook: Church of all nations) die op de vermeende plaats gebouwd is.

  Judas Iskariot, de verrader, wist dat hij Jezus hier kon vinden en wijst de Romeinse soldaten en de Joodse leiders deze plaats, waarop zij Jezus gevangennemen.

  Naast de tegenwoordige hof staat een kerk, zie foto (de tuin ligt links van de kerk). 

   


   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.